Peatükk 2.5 (NK I järk)

Teab era-, avaliku ja kolmanda sektori tähendust

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas oskab ühiskonna struktuure jaotada sektoritesse ja teab kolme sektori põhimõttelisi erinevusi.

Ühiskonna sektorid

Ühiskond koosneb kolmest sektorist: avalik sektor, erasektor ja kolmas sektor.

Neist igaühel on täita oma roll.

ERAELU

A V A L I K E L U

perekond

AVALIK SEKTOR

ERASEKTOR ehk tulundussektor

KOLMAS SEKTOR ehk mittetulunduslik sektor

sõbrad

poliitika

turg

kodanikuühiskond

huvid

valitsemine

majandus

kodanikuühendused

Omavalitsus on avalik sektor.

Avaliku sektori ülesanne on ühiskonda teenindada, mitte kasumit saada.

 • Võtab vastu seadused ja õigusaktid.
 • Seisab avalike huvide eest.
 • Teenindab ühiskonda.
 • Tulud tekivad maksudest, mitte müügitegevusest.

Riigil on ainuõigus kehtestada seadusi, koguda makse, rakendada sundi.

Politsei kuulub avalikku sektorisse. Foto: Siim Solman

Era- ehk ärisektor on majanduse mootor, mis ... 

 • tegutseb kasumi suurendamise nimel,
 • juurutab äritegemise põhimõtteid,
 • toodab ja müüb kaupa või teenuseid,
 • loodab saada küllalt palju kasumit.

Erasektorisse kuuluvad täisühingud, osaühingud, aktsiaseltsid.

Jäta meelde!

Avalik sektor – riik ja omavalitsused.

Erasektor – kasum on oluline.

Kolmas sektor – ei taotle kasumit.

Kolmanda sektori moodustavad erinevad organisatsioonid ja kodanike ühendused.

 • Oluline osa on kodanike initsiatiivil ja huvidel.
 • Loojad on eraisikud.
 • Ei taotle kasumit.

Kolmandasse sektorisse kuuluvad mittetulundusühingud, sihtasutused ja seltsingud.

Kaitseliit koos oma struktuuriüksustega kuulub avalikku sektorisse. Foto: Markus Sein
    • füüsili­sest isikust ette­võtja
    • usaldus­ühing
    • aktsia­selts
    • seltsing
    • siht­asutus
    • osa­ühing
    • linna­valitsus
    • vald
    • linna­osa
    • mitte­tulundus­ühing
    • riik
    • osa­vald
    • voli­kogu
    • täis­ühing
    • vaba­tahtlik tegevus
    • valla­valitsus
    • teeni­takse tulu
    • tulundus­ühistu

    Soovitused

    • Loe „Kodaniku käsiraamatust“ lõiku „Kodanik ja ühiskond“.
    • Uuri leheküljelt Hea Kodanik mittetulundusühingute ning kodanikuühiskonna kohta. 
    Palun oota