Peatükk 3.1 (NK I järk)

Nimetab viis matkaliiki

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas oskab kirjeldada viie matkaliigi erisusi.

Matkaliigid

Eristatakse järgmisi matkaliike: 

 • automatk,
 • jalgrattamatk,
 • jalgsimatk,
 • motomatk,
 • mägimatk,
 • speleomatk ehk koopamatk,
 • suusamatk, 
 • veematk.

Noorkotkale sobivad matkaliigid on seotud füüsiliste pingutustega. Need on järgmised:

 • jalgsi, 
 • räätsadega, 
 • paadiga, 
 • jalgrattaga,
 • suuskadel.

Matka planeerides peame teadma liikumiskiirust. See on oluline, kui seame eesmärgi teatud ajaks kindlasse kohta jõuda. Siis oskame arvestada, kui kaua meil matkale aega kulub.   

Liikumiskiirused ühes tunnis

 • räätsadega rabas – 4 km,
 • jalgsi maastikul – 2–3 km, 
 • suuskadega 2–5 km,
 • kanuu, paat, kajak – 5–7 km, 
 • jalgratas – 18 km, 
 • auto – 90 km.
Jalgsimatk on peamine matkaliik Noorte Kotkaste väljaõppes. Foto: Markus Sein
Noorkotkaste tegevuses tuleb ette ka veematka. Foto: Markus Sein

Mõtle eelmainitud matkade erisustele. Uuri, millised on erinevate matkade liikumiskiirused, vahendite eripärad, vajalikud oskused, turvalisus jm. 

Matkaja baasteadmised

Noorkotkana oled aastaid õppinud erinevaid matkatarkusi. Matkaja baasteadmised on sul olemas. 

Tuleta meelde, mida aastate jooksul õppinud oled! 

Kanuumatk. Foto: Markus Sein

Oskan valida sobilikku matkavarustust.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Oskan seljakotti pakkida.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Oskan matkale toiduaineid kaasa võtta ja toitu valmistada.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Tean, mida matkal jäätmetega teha.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Tunnen igaüheõigust.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Oskan orienteeruda.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Tunnen ilmakaari.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Tean, kuidas ujuda ja mida ohutul ujumisel jälgida.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Oskan kasutada tööriistu (kirves, saag, labidas).

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Tean, kuidas käituda õnnetusjuhtumite korral.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Oskan määrata asimuuti.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Oskan ohutult teedel liigelda.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Olen hea meeskonnaliige.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Mitu punkti kokku said? 
 

Liida eelmises harjutuses valitud vastuste numbrid kokku ning saad teada, millised on sinu teadmised matkamisest.

58–65 punkti

Oled suurepärane matkaja! Sina metsas hätta ei jää. Oled matkaks hästi valmistunud. Tead täpselt, mis on kaart ja kuidas seda kasutada. Eksimise korral leiad lahendusi ja leiad kergelt õige tee.

Nälga sa ei jää, sest oled teinud toidu osas õiged valikud. Oled see, kellega kõik tahavad metsa minna. Oled turvaline kaaslane ja suurepärane meeskonnaliige.

45–47 punkti

Sa saad hakkama. Sul on mõned nõrgad kohad ja sinu teadmised vajavad veel täiendamist. 

Loe nooremate järkude peatükid matkamisest veel kord läbi. Kindlasti avastad midagi, mille oled unustanud.

32–44 punkti

Päris üksinda metsa ära mine. Ikka koos kaaslastega. Sa oskad ja tead nii mõndagi, kuid ära ole endas 100% kindel. Toetu kaaslastele ja küsi nende arvamust. 

Kasuks tuleb, kui töötad nooremate järkude peatükid matkamisest läbi. Lahenda kindlasti ka ülesandeid. Märksõnaks saagu PRAKTIKA! Mida rohkem end metsa ajad, seda suuremaks paisub sinu teadmistepagas.

13–31 punkti
​Opiqu koostajad soovitavad – ära mine üldse metsa. Käi ainult pidulikel üritustel ja laagrites. Metsas eksid sa kindlasti juba esimese puu taga ära!

Matkaja erikatse

Oled noorkotkakarjääri jooksul ilmselt juba mitmeid kordi matkal käinud. Loe järgnevalt läbi, mis on vaja matkaja erikatse sooritamiseks ning püüa see sooritada. Kui oled erikatsemärgi juba saanud, oled väga tubli!

 • Oskab valida ilmastikule ja pinnareljeefile sobivat liikumiskiirust ja sobivaid puhkepause.
 • Tunneb oma kodu ümbruses maal kuni 5 km ja linnas 2 km raadiuses kõiki teid ja tähtsamaid objekte ning otsemat pääsu nende juurde.
 • Oskab joonistada arusaadava liikumisskeemi kodust kuni 7 km kaugusel asuva objektini.
 • Suudab koos komplekteeritud seljakotiga päevas läbida 30 km.
 • Oskab lugeda kaarti ja orienteeruda kompassi ning loodusmärkide järgi.
 • Tunneb noorkotkaste teemärke.
 • Oskab valida sobivat matkavarustust.
 • Kavandab oma matka ja esitab vähemalt 100 km kohta matkapäeviku koos allkirjade ja templitega.

Kasutatud allikad: Skaut.ee

Soovitused

 • Lisainfot võib leida paljudest allikatest, nagu „Eesti looduse õppe- ja matkarajad“, 2005; „Ellujäämine“, 2009; Kolmann, K. „Toimetulek looduses“, 2011.
 • Loe matkaliikide kirjeldusi matkakorraldusfirmade tutvustuste alt. Vaata selleks näiteks järgnevaid lehti: SeakayakingEstonia; nipernaadi.ee; matkajuht.ee; loodusturism.ee.
 • Tutvu oma kodukoha matkaradadega, leia kohti eri liiki matkade korraldamiseks. Vaata näiteks järgnevaid lehti: Loodusega koosTerviserajad
Palun oota