Peatükk 4.3 (NK I järk)

Oskab seostada ajaloosündmusi oma kodukandiga

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas on koostanud lühiuurimuse ja esitlenud seda teistele.

Kodukandi ajalugu

Kõik olulised ajaloosündmused on puudutanud ka sinu kodukohta ja sinu esivanemaid

Kuidas kulges II maailmasõda sinu kodukandis? Kas sul on sõpru, kelle esivanemad küüditati? Kas keegi sinu esivanematest on osalenud vabadussõjas?

Uuri oma kodukohta ja mõtle, mille kohta võiksid lähemalt uurida. Vali üks objekt ja hakka uurima. Mis ajast see objekt on pärit? Milliste ajaloosündmustega seotud? Sa võid uurida ka mõnda kodukohas aset leidnud minevikusündmust või inimeste eluolu minevikus.

Kust saada infot kodukandi ajaloo kohta?

 • Külasta kodukandi ajalooliselt olulisi kohti. Kui seal on infotahvlid, siis loe neid. 
 • Külasta kohalikku muuseumi.
 • Kui lähedal on linnus, siis külasta seda.
 • Kultuurimälestiste registrist leiad oma kodukandi mälestiste kohta infot.
 • Võta ühendust koduloouurijatega.

Mille kohta uurimus teha? Võid uurimisobjektiks valida midagi alljärgnevast:

 • mõni hoone;
 • linnused, mõisad, lossid;
 • kloostrid, kirikud;
 • muistised, pärimuspaigad;
 • matmispaigad;
 • militaarpärand;
 • hukkunud laevad.

Vahel võivad mõningad kohad tekitada  küsimusi. 

Mis lugu siis ikkagi täpsemalt selle linnusega on?
Aga mis kivi see ikkagi on? Äkki uuriks?

Esitluse koostamine

Koosta esitlus oma uurimuse kohta. Pead selle ette kandma oma rühmakaaslastele.

Esitluses anna ülevaade kogu uurimusest.

Esitlust koostades püüa leida seoseid Eesti ajalooga. Mis toimus Eestis, kui kirjeldatud sündmused sinu uuritava objektiga toimusid.

Esitlust koostades mõtle alljärgnevale:

 • alusta sellest, miks just seda objekti või sündmust uurima hakkasid;
 • millised olid sinu eelteadmised;
 • kust said infot;
 • millised seosed leidsid ajaloosündmustega Eestis;
 • mida uut ja põnevat teada said?

Esitluses pane slaididele kirja märksõnad. Kasuta võimalikult palju fotosid, et esitlus ilmekamaks muuta.

Jutt, mida räägid slaididele kõrvale, pane kirja eraldi lehele. Ettekannet tehes võid toetuda oma kirjapandule.

Tee ettekannet rahulikult ning enesekindlalt – ainult sina oled hetkel antud teemat kõige enam uurinud!

Palun oota