Peatükk 6.2 (LÕK mat 9 I)

Puuduva tehte­komponendi leidmine lahutamisel

Tuleta meelde puuduva vähendatava ja vähendaja leidmine

Näide 1:

Milline arv tuleb lahutada 60-st, et saada 40?

Näide 2:

Millisest arvust tuleb lahutada 20, et saada 50?

105. Leia puuduv tehtekomponent. Arvuta kirjalikult vihikus.

Puuduva vähendaja leiantehtega.

Puuduva vähendatava leiantehtega.

751 030 – x = 79 679

670 130 – x = 217 914

665 345 – x = 184 009

Järjesta vastused suurimast väikseimani.

 • 481 336
 • 452 216
 • 671 351

x – 45 234 = 325 654

x – 16 099 = 903 751

x – 124 908 = 706 197

Järjesta vastused väikseimast suurimani.

 • 831 105
 • 919 850
 • 370 888

106. Koosta avaldis. Arvuta kalkulaatoriga.

Vähendatav

Vähendaja

Vahe

1.

x

345 600

521 986

2.

643 210

x

253 102

3.

x

607 276

290 000

4.

790 999

x

560 888

5.

x

271 100

460 873

1.

2.

3.

4.

5.

107. Lahenda ülesanne, kasuta tundmatut tehtekomponenti.

Puukool kasvatas müügiks 456 734 kaseistikut. Neist jäi müümata 124 320 istikut. Kui palju istikuid müüdi ära?

Millise skeemi järgi lahendad?

 • 456 734 – x = 124 320
 • x – 124 320 = 456 734

Vali võrdus.

 • x = 456 734 – 124 320
 • x = 456 734 + 124 320

Arvuta.

Vastus: 

108. Lahenda ülesanne, kasuta tundmatut tehtekomponenti.

Vagunist laaditi maha 157 840 t kivisütt. Maha jäi laadida veel 458 909 t kivisütt. Kui palju sütt oli vagunis enne mahalaadimist?

Koosta avaldis. Tundmatu on esimene liidetav.

 • x
 • +
 • =
 • 157 840 t
 • 458 909 t

Arvuta.

t t

Vastus: 

109. Koosta ülesandeid. Arvuta ja kontrolli.

Sobita arvud avaldistesse. Arvuta kirjalikult vihikus.

 • 102 379
 • 378 004
 • 903 275

x = 250 765

x = 809 233

356 988 – x =

 • 23 098
 • 278 496
 • 476 550

x= 176 544

x= 356 002

x – 65 982 =

110. Lahenda ülesanne. Kasuta tundmatut tehtekomponenti.

Mitu istikut oli Riigimetsa Majandamise Keskusel alguses, kui maha istutati 765 324 taime ja istutada jäi veel 234 676 taime?

Koosta avaldis.

 • x
 • +
 • =
 • 765 324
 • 234 676

Arvuta.

Vastus: 

111. Lahenda ülesanne. Kasuta tundmatut tehtekomponenti.

Mitu eurot võitis Marko lotoga, kui ta on võidusummast ära kulutanud 29 082 eurot ja alles on veel 34 160 eurot?

Koosta avaldis. Arvuta kirjalikult vihikus.

Vastus: 

112. Koosta avaldis. Arvuta ja kontrolli.

Koosta avaldis.

Vähendatav on teadmata, vähendaja on 360 000. Vahe on 456 372. Leia vähendatav.

 

Arvuta.

 

Kontrolli: 

Koosta avaldis.

Vähendatav on 976 000, vähendaja on teadmata. Vahe on 790 567. Leia vähendaja.

 

Arvuta.

 

Kontrolli: 

Koosta avaldis.

Vähendatav on 789 765, vähendaja on teadmata. Vahe on 625 699. Leia vähendaja.

 

Arvuta.

 

Kontrolli: 

113. Lahenda ülesanne. Kasuta tundmatut tehtekomponenti.

Perekond võttis korterilaenu 80 530 eurot. Kui palju laenu põhiosast on juba makstud, kui maksmata on veel 45 263 eurot?

Koosta avaldis. 

 • x
 • +
 • =
 • 45 263 €
 • 80 530 €

Arvuta.

Vastus: 

Palun oota