Peatükk 6.3 (LÕK mat 9 I)

Kordamine

114. Leia puuduv tehtekomponent. Arvuta kalkulaatoriga.

x – 346 574 = 545 567

x

256 400 + x = 657 735

x

x – 75 456 = 146 678

x

984 679 – x = 300 763

x

x + 856 015 = 1 000 000

x

765 010 + x = 909 665

x

563 352 + x = 145 670

x

365 567 – x = 89 045

x

x + 45 890 = 345 708

x

534 001 – x = 120 000

x

x – 45 007 = 567 899

x

x + 87 972 = 450 142

x

115. Koosta ülesandeid. Arvuta kirjalikult vihikus. Kontrolli kalkulaatoriga.

x = 108 100 

x –  = 139 870

 + x = 308 400

 – x = 421 915

x = 875 003

 + x = 950 000

x –  = 79 979

 – x = 42 975

 – x = 123 707

x = 980 254

116. Arvuta. Ümarda vastused sajatuhandelisteni.

345 568 + x = 678 900

x ≈ 

x – 456 765 = 245 600

x ≈ 

x + 111 000 = 456 012

x ≈ 

768 010 – x = 321 457

x ≈ 

89 003 + x = 765 004

x ≈ 

117. Lahenda ülesanne. Kasuta tundmatut tehtekomponenti.

Leivatehas ostis talumeestelt 95 657 kg jahu. Nisujahu osteti 45 356 kg, ülejäänud oli rukkijahu. Mitu kg rukkijahu tehas ostis?

Vali võrdus.

 • x + 45 356 = 95 657
 • x – 45 356 = 95 657

Vali avaldis ja arvuta vihikus.

 • x = 95 657 + 45 356
 • x = 95 657 – 45 356

Vastus: Tehas ostis  kilogrammi rukkijahu.

118. Lahenda ülesanne. Kasuta tundmatut tehtekomponenti.

Kool sai maja remondiks 66 600 eurot. Sellest osa kulutati põrandate remondiks, ülejäänud 1530 euro eest värviti seinad. Kui palju raha kulus põrandate remondiks?

Koosta avaldis.

Arvuta.

 

Vastus: 

119. Lahenda ülesanne. Kasuta tundmatut tehtekomponenti.

Kui palju maksis auto, kui Tõnu on tagasi maksnud juba 3045 € ja maksta on veel 8265 €? Laenuintress ostuhetkel oli 0%.

Koosta avaldis. 

 • x
 • +
 • =
 • 3045 €
 • 8265 €

Arvuta.

Vastus: 

120. Koosta võrdused puuduva liidetava leidmiseks. Arvuta ja kontrolli kalkulaatoriga.

 • x
 • +
 • =
 • 46 300
 • 57 800

 • x
 • +
 • =
 • 126 908
 • 721 700

 • x
 • +
 • =
 • 18 200
 • 52 900

 • x
 • +
 • =
 • 304 913
 • 809 121

121. Koosta võrdused puuduva vähendatava ja vähendaja leidmiseks. Arvuta ja kontrolli kalkulaatoriga.

 • x
 • =
 • 24 700
 • 95 100

 • x
 • =
 • 304 876
 • 598 004

 • x
 • =
 • 17 906
 • 42 061

 • x
 • =
 • 204 651
 • 490 173

122. Lahenda ülesanne. Kasuta tundmatut tehtekomponenti.

Kirjastus viis kauplustesse 28 500 raamatut. Nendest 9900 olid lasteraamatud, ülejäänud olid erinevad populaarteaduslikud teosed. Mitu populaarteaduslikku teost saatis kirjastus kauplustesse?

Vali võrdus.

 • x + 9900 = 28 500
 • x – 9900 = 28 500

Vali avaldis.

 • x = 28 500 + 9900
 • x = 28 500 – 9900

Arvuta.

 

Vastus: 

Palun oota