Õppekomplekt (Gümnaasiumi eesti keel)

1. Täheortograafia

Järg
Peatükk
1.1. Harjutus 1. Täheortograafia
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Harjutus 2. Täheortograafia
1.3. Harjutus 3. -gi/-ki
1.4. Harjutus 4. Täheortograafia
1.5. Harjutus 5. Sulghäälik sõna alguses
1.6. Harjutus 6. Täheortograafia
1.7. Harjutus 7. i, j või ij?
1.8. Harjutus 8. Sulghääliku ortograafia
1.9. Harjutus 9. Ortograafiavigade parandamine
1.10. Harjutus 10. Täheortograafia
1.11. Harjutus 11. Täheortograafia
1.12. Harjutus 12. Võõrsõna valik ja ortograafia
1.13. Harjutus 13. s, š, z, ž
1.14. Harjutus 14. Täheortograafia
1.15. Harjutus 15. Võõrsõnad
1.16. Harjutus 16. Täheortograafia

2. Algustäheortograafia

Järg
Peatükk
2.1. Harjutus 1. Kohad ja ehitised (kohanimeline täiend), tähtkujud
2.2. Harjutus 2. Asutused, ettevõtted, organisatsioonid, ühendused
2.3. Harjutus 3. Isikud, olendid, aunimetused, auastmed, teaduskraadid (koha- ja isikunimeline täiend)
2.4. Harjutus 4. Perioodikaväljaanded, teosed, dokumendid, sarjad, rubriigid
2.5. Harjutus 5. Ajaloosündmused, üritused, tähtpäevad, autasud
2.6. Harjutus 6. Taimesordid, kaubad, sõidukid, loomatõud
2.7. Harjutus 7. Algustäheortograafia
2.8. Harjutus 8. Algustäheortograafia
2.9. Harjutus 9. Algustäheortograafia

3. Kokku- ja lahkukirjutamine

Järg
Peatükk
3.1. Harjutus 1. Nimisõnad
3.2. Harjutus 2. Kohanimed
3.3. Harjutus 3. Omadussõnad
3.4. Harjutus 4. Arvsõnad
3.5. Harjutus 5. Tegusõnad ja tegevustuletised
3.6. Harjutus 6. Muutumatud sõnad
3.7. Harjutus 7. Vigade parandamine
3.8. Harjutus 8. Sõnade ühendamine
3.9. Harjutus 9. Sõnade ühendamine
3.10. Harjutus 10. Sõnade ühendamine

4. Vormiõpetus

Järg
Peatükk
4.1. Harjutus 1. Paranda vormivead
4.2. Harjutus 2. Vormivead
4.3. Harjutus 3. Vormivead
4.4. Harjutus 4. Ainsuse osastav
4.5. Harjutus 5. Mitmuse omastav
4.6. Harjutus 6. Mitmuse osastav
4.7. Harjutus 7. Lühike mitmuse osastav
4.8. Harjutus 8. -ik, -likkus 
4.9. Harjutus 9. -lik, -likkus
4.10. Harjutus 10. Ülivõrde moodustamine

5. Kirjavahemärgistus

Järg
Peatükk
5.1. Harjutus 1. Koondlause ja järgarv
5.2. Harjutus 2. Rindlause 
5.3. Harjutus 3. Lisand
5.4. Harjutus 4. Lauselühendi jm kirjavahemärgid
5.5. Harjutus 5. Lauselühendi jm kirjavahemärgid
5.6. Harjutus 6. Teksti kirjavahemärgistamine (Baudelaire)
5.7. Harjutus 7. Teksti kirjavahemärgistamine (Adamson)
5.8. Harjutus 8. Teksti kirjavahemärgistamine (Baudelaire)
5.9. Harjutus 9. Teksti kirjavahemärgistamine (Tuglas)
5.10. Harjutus 10. Teksti kirjavahemärgistamine (Luts)
5.11. Harjutus 11. Teksti kirjavahemärgistamine (Murphy)
5.12. Harjutus 12. Teksti kirjavahemärgistamine (Õnnepalu)
5.13. Harjutus 13. Teksti kirgavahemärgistamine (Nietzsche)
5.14. Harjutus 14. Teksti kirjavahemärgistamine (märksõna)

6. Mitmesuguseid keeleharjutusi

Järg
Peatükk
6.1. Harjutus 1. Suur või väike algustäht, kokku-lahkukirjutamine, kirjavahemärgid
6.2. Harjutus 2. Algustäheortograafia, kokku-lahkukirjutamine, õigekiri
6.3. Harjutus 3. Algustäheortograafia, kirjavahemärgid, kokku-lahkukirjutamine
6.4. Harjutus 4. Kirjavahemärgid, kokku-lahkukirjutamine, algustäheortograafia, õigekiri
6.5. Harjutus 5. Õigekiri, kirjavahemärgid
6.6. Harjutus 6. Algustäheortograafia
6.7. Harjutus 7. Vormiõpetus
6.8. Harjutus 8. Vormiõpetus
6.9. Harjutus 9. Vormiõpetus
6.10. Harjutus 10. Ainsus või mitmus
Palun oota