Õppekomplekt

Bioloogia 8. klassile

Õpiku autorid
Külli Relve, Mare Toom, Leho Tedersoo, Urmas Kokassaar, Mati Martin, Alo Vanatoa, Üllar ja Ivi Rammul, Mari Ivask, Maie Toom, Külli Kalamees-Pani, Ülle Kollist
Ülesannetekogu autorid
Helle Järvalt, Aiki Jõgeva, Merike Kilk, Edith Maasik, Evi Piirsalu, Anu Parts, Ene Lehtmets, Ana Valdmann, Mari Uudelt, Anne Kivinukk
Väljaandja
Avita
 • Õppekomplektis on 62 peatükki ja õpetaja ülesannetekogus 505 ülesannet.
 • Õpiku autorid
  Külli Relve, Mare Toom, Leho Tedersoo, Urmas Kokassaar, Mati Martin, Alo Vanatoa, Üllar ja Ivi Rammul, Mari Ivask, Maie Toom, Külli Kalamees-Pani, Ülle Kollist
 • Ülesannetekogu autorid
  Helle Järvalt, Aiki Jõgeva, Merike Kilk, Edith Maasik, Evi Piirsalu, Anu Parts, Ene Lehtmets, Ana Valdmann, Mari Uudelt, Anne Kivinukk
 • Aine
  Bioloogia
 • Klass
  8.
 • Väljaandja
  Avita
 • Õppekava
  Üldhariduse riiklik õppekava
 • Kuulub paketti

1. Vetikate ja eri taimerühmade tunnused

Järg
Peatükk
1.1. Taimede tunnused
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Vetikad
1.3. Sammaltaimed
1.4. Sõnajalad, osjad ja kollad
1.5. Paljasseemne­taimed
1.6. Katteseemne­taimed ehk õistaimed
1.7. Mõtle ja tegutse
1.8. Kordamis­ülesanded

2. Taime- ja loomarakkude tunnused. Õistaimede organid ja koed

Järg
Peatükk
2.1. Taime- ja loomarakkude ehitus ja talitlus
2.2. Õistaimede organid ja koed
2.3. Juur
2.4. Vars
2.5. Tõusev ja laskuv vool taimes
2.6. Mõtle ja tegutse
2.7. Kordamis­ülesanded

3. Õistaimede organid ja koed. Eri taimerühmade paljunemine

Järg
Peatükk
3.1. Leht ja fotosüntees
3.2. Õis ja vili
3.3. Seeme. Vegetatiivne paljunemine
3.4. Eri taimerühmade paljunemine
3.5. Mõtle ja tegutse
3.6. Kordamis­ülesanded

4. Seente ja samblike elutegevus ja tähtsus looduses

Järg
Peatükk
4.1. Seened
4.2. Hulkraksed seened
4.3. Seente eluviis
4.4. Samblikud
4.5. Mõtle ja tegutse
4.6. Lisa
4.7. Kordamis­ülesanded

5. Käsnade, ainuõõssete, okasnahksete, usside ja limuste ehitus ja tähtsus looduses

Järg
Peatükk
5.1. Selgrootute tunnused. Käsnad
5.2. Ainuõõssed ja okas­nahksed
5.3. Ussid
5.4. Limused
5.5. Mõtle ja tegutse
5.6. Kordamis­ülesanded

6. Lülijalgsete ehitus, mitmekesisus ja tähtsus looduses

Järg
Peatükk
6.1. Vähid
6.2. Ämbliku­laadsed ja putukad
6.3. Putukate mitmekesisus
6.4. Mõtle ja tegutse
6.5. Kordamis­ülesanded

7. Selgrootute loomade aine- ja energiavahetus ning paljunemine

Järg
Peatükk
7.1. Kuidas selgrootud toituvad?
7.2. Kuidas selgrootud hingavad?
7.3. Kuidas selgrootud paljunevad?
7.4. Parasiitusside areng
7.5. Mõtle ja tegutse
7.6. Kordamis­ülesanded

8. Viiruste, bakterite ja algloomade elutegevus ja tähtsus looduses

Järg
Peatükk
8.1. Viirused
8.2. Bakterid
8.3. Bakterite osa looduses ja inimese elus
8.4. Algloomad
8.5. Mõtle ja tegutse
8.6. Kordamis­ülesanded õpilasele ja kontrolltööks

9. Eluslooduse tasemed. Ökoloogia ja elurikkus

Järg
Peatükk
9.1. Liik, kooslus, populatsioon, ökosüsteem, biosfäär
9.2. Ökoloogilised tegurid
9.3. Toiduahelad. Ökoloogiline püramiid
9.4. Miks on elurikkus tähtis?
9.5. Mis ohustab elurikkust ja kuidas seda kaitsta?
9.6. Mõtle ja tegutse
9.7. Valik Eesti selgrootuid
9.8. Kordamis­ülesanded

10. Lisad

Järg
Peatükk
10.1. Mõistete seletused
10.2. Impressum

11. Lisad

Järg
Peatükk
11.1. Mõisted
Palun oota