Õppekomplekt (Muusika gümn, I)

1. Sissejuhatus

Järg
Peatükk
1.1. Enese­väljenduse kunst

2. Keskaeg

Järg
Peatükk
2.1. Keskaeg
2.2. Gregooriuse laul
2.3. Missa
2.4. Noodikirja kujunemine
2.5. Ilmalik muusika. Rüütlilaulikud
2.6. Mitmehäälsus
Tasuta tutvumiseks!
2.7. Pillid
2.8. Aja mõjud

3. Renessanss

Järg
Peatükk
3.1. Renessanss
3.2. Ars nova
3.3. Madalmaad 15.–16. sajandil
3.4. Uued žanrid
3.5. Uus stiil
3.6. Madalmaade koolkond
3.7. 16. sajand. Martin Luther
3.8. Ilmalik laul 16. sajandil
3.9. Pillid ja instrumentaal­muusika
3.10. Aja kujud

4. Barokk

Järg
Peatükk
4.1. Barokk
4.2. Vokaalmuusika
4.3. Ooperi kujunemine
4.4. Pillid ja instrumentaal­muusika
4.5. Instrumentaal­vormid
4.6. Johann Sebastian Bach
4.7. Georg Friedrich Händel
4.8. Aja tujud

5. Klassitsism

Järg
Peatükk
5.1. Klassitsism
5.2. Instrumentaal­muusika
5.3. Uued suunad ooperis
5.4. Viini klassikud
5.5. Joseph Haydn
5.6. Wolfgang Amadeus Mozart
5.7. Ludwig van Beethoven
5.8. Aja lood

6. Lauluvara I

Järg
Peatükk
6.1. Ballaad
6.2. Kalenda maya
6.3. C’est la fin
6.4. Motett
6.5. Quand je bois
6.6. Greensleeves
6.7. Pastime with Good Company
6.8. Dona nobis pacem
6.9. Pleni sunt coeli
6.10. Amate mi ben mio
6.11. In the Merry Month of May
6.12. Come Again
6.13. Kui armastus ükskord võidab
6.14. Gloria Deo
6.15. Ceciderunt in profundum
6.16. Liebster Herr Jesu
6.17. Ave Maria
6.18. Halleluuja (Händel)
6.19. He Shall Feed His Flock
6.20. Halleluuja (Boyce)
6.21. Gott erhalte Franz, der Keiser
6.22. Halleluuja (Mozart)
6.23. Dona nobis pacem
6.24. O du eselhafter Martin
6.25. Kohvikaanon
6.26. Ta-ta-ta

7. Lauluvara II

Järg
Peatükk
7.1. Aeg
7.2. Laul pistodast
7.3. Jäljed
7.4. Ma tahan olla öö
7.5. Saladus
7.6. Las jääda ükski mets
7.7. Imeline laas
7.8. Vaiki, kui võid
7.9. Raagus sõnad
7.10. Ütle
7.11. Sabaga täht
7.12. Sinus endas talv
7.13. Ole mu palve
7.14. Mu süda usub õnne
7.15. Palve
7.16. Kus käisid sa, mu pojuke?
7.17. Mu süda, ärka üles
7.18. Vaikne meri
7.19. Lahtilükkamine
7.20. Tuhat tänu

8. Lisad

Järg
Peatükk
8.1. Muusika­sõnastik
8.2. Muusikapalad
8.3. Mõisted
8.4. Sõnaseletused
8.5. Impressum
Palun oota