Muusikaõpik gümnaasiumile, I

Õppekomplekti autorid
Toomas Siitan, Anu Sepp
Kirjastus
Avita
või loo konto
või loo konto

1. Sissejuhatus

Järg
Peatükk
1.1. Sissejuhatus muusikasse

2. Keskaeg

Järg
Peatükk
2.1. Sissejuhatus keskaega
2.2. Gregooriuse laul
2.3. Missa
2.4. Noodikirja kujunemine
2.5. Ilmalik muusika, rüütlipoeesia ja rüütlilaulikud
2.6. Mitmehäälsuse kujunemine
Tasuta tutvumiseks!
2.7. Pillid keskajal
2.8. Keskaja inimese mõttemaailm

3. Renessanss

Järg
Peatükk
3.1. Sissejuhatus renessanssi
3.2. Ars nova
3.3. Madalmaade muusika 15.–16. sajandil
3.4. Uued žanrid 15.–16. sajandi muusikas
3.5. Madalmaade koolkond
3.6. Madalmaade koolkonna heliloojad
3.7. Reformatsioon ja muutused 16. sajandi kirikumuusikas
3.8. Ilmalik laul ja seltskonnamuusika 16. sajandil
3.9. Pillid ja instrumentaalmuusika 16. sajandil
3.10. Kuldlõige

4. Barokk

Järg
Peatükk
4.1. Sissejuhatus barokki
4.2. Barokkmuusika üldiseloomustus
4.3. Barokiajastu vokaalmuusika
4.4. Ooperi kujunemine 17. sajandi Itaalias
4.5. Pillid ja instrumentaalmuusika
4.6. Tähtsamad instrumentaalvormid
4.7. Johann Sebastian Bach (1685–1750)
4.8. Georg Friedrich Händel (1685–1759)
4.9. Louis XIV ja Versailles’ loss

5. Klassitsism

Järg
Peatükk
5.1. Sissejuhatus klassitsismi
5.2. Klassitsismiajastu instrumentaalmuusika
5.3. Uued suunad ooperis
5.4. Viini klassikud
5.5. Joseph Haydn (1732–1809)
5.6. Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
5.7. Ludwig van Beethoven (1770–1827)
5.8. Viin – kultuuride ristumispaik

6. Lauluvara I

Järg
Peatükk
6.1. Ballaad
6.2. Kalenda maya
6.3. C’est la fin
6.4. Motett
6.5. Quand je bois
6.6. Greensleeves
6.7. Pastime With Good Company
6.8. Dona nobis pacem
6.9. Pleni sunt coeli
6.10. Amate mi ben mio
6.11. In the Merry Month Of May
6.12. Come Again
6.13. Kui armastus ükskord võidab
6.14. Gloria Deo
6.15. Ceciderunt in profundum
6.16. Liebster Herr Jesu
6.17. Ave Maria
6.18. Halleluuja
6.19. He Shall Feed His Flock
6.20. Halleluuja
6.21. Gott erhalte Franz, der Keiser
6.22. Halleluuja
6.23. Dona nobis pacem
6.24. O du eselhafter Martin
6.25. Kohvikaanon
6.26. Ta-ta-ta

7. Lauluvara II

Järg
Peatükk
7.1. Aeg
7.2. Laul pistodast
7.3. Jäljed
7.4. Ma tahan olla öö
7.5. Saladus
7.6. Las jääda ükski mets
7.7. Imeline laas
7.8. Vaiki, kui võid
7.9. Raagus sõnad
7.10. Ütle
7.11. Sabaga täht
7.12. Sinus endas talv
7.13. Ole mu palve
7.14. Mu süda usub õnne
7.15. Palve
7.16. Kus käisid sa, mu pojuke?
7.17. Mu süda, ärka üles
7.18. Vaikne meri
7.19. Lahtilükkamine
7.20. Tuhat tänu

8. Lisad

Järg
Peatükk
8.1. Muusikasõnastik
8.2. Muusikapalad
8.3. Impressum
või loo konto
Palun oota