Õppekomplekt (Keemia 9. kl)

Keemia õpik 9. klassile

Autorid
Lembi Tamm, Heiki Timotheus
Ülesannetekogu autorid
Lembi Tamm, Eevi Viirsalu, Heiki Timotheus
Väljaandja
Avita

1. Ainete põhiklassid

Järg
Peatükk
1.1. Oksiidid
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Reaktsioonid oksiididega
1.3. Happed
1.4. Reaktsioonid hapetega
1.5. Alused
1.6. Reaktsioonid alustega
1.7. pH ja selle määramine
1.8. Soolad ja elektrolüütide lahused
1.9. Soolade saamisvõimalusi ja lisalugemist

2. Anorgaanilised ained igapäevaelus

Järg
Peatükk
2.1. Vee karedus
2.2. Looduslikud ehitusmaterjalid
2.3. Tehislikud ehitusmaterjalid
2.4. Keskkonna­­probleemid

3. Lahustumisprotsess. Lahustuvus

Järg
Peatükk
3.1. Lahustumis­­protsess, lahustumise soojusefekt
3.2. Ainete lahustuvus
3.3. Lahuse kvantitatiivne koostis

4. Aine hulk ja mass

Järg
Peatükk
4.1. Mool – aine hulga ühik
4.2. Molaarruumala
4.3. Arvutused reaktsiooni­võrrandite põhjal

5. Süsinik. Süsinikuühendid

Järg
Peatükk
5.1. Süsinik lihtainena
5.2. Lihtsamad süsinikuühendid
5.3. Süsivesinikud
5.4. Süsivesinikud nafta­saadustes ja polümeerides
5.5. Aatomite esinemisvormid molekulis
5.6. Alkoholid
5.7. Karboksüül­happed

6. Süsinikuühendite roll looduses, süsinikuühendid materjalidena

Järg
Peatükk
6.1. Eluks olulised süsiniku­ühendid
6.2. Energia muutus keemilistes reaktsioonides
6.3. Kütused kui energiaallikad
6.4. Toit kui energiaallikas
6.5. Energia eraldumine ja neeldumine looduslikes protsessides
6.6. Tarbekeemia­tooted, plastid ja kiudained
6.7. Ohutus­nõuded kemikaalide kasutamisel

7. Kordamiseks

Järg
Peatükk
7.1. Aatomi ehitus. Aine massi, hulga ja ruumala seosed. Redoks­protsessid
7.2. Ainete põhi­klassid. Soola­lahuste pH
7.3. Süsinik ja süsinikupõhised ained
7.4. Kütused ja toit keemilise energia allikana. Energia neeldumine ja eraldumine looduslikes protsessides
7.5. Plastid ja kiudained. Tarbimine ja keskkonna­säästlikkus

8. Lisainfo

Järg
Peatükk
8.1. Tähtsamate hapete ja anioonide nimetused
8.2. Aluste ja soolade lahustuvus vees. Indikaatorite värvused
8.3. Keemiliste elementide perioodilisus­tabel
8.4. Impressum

9. Lisad

Järg
Peatükk
9.1. Mõisted
9.2. Sõnaseletused
Palun oota