Õppekomplekt

Füüsika 9. klassile

Õpiku autorid
Henn Voolaid, Eveli Raudla
Ülesannetekogu autorid
Eveli Raudla, Henn Voolaid
Väljaandja
Avita

1. Elektriline vastastikmõju

Järg
Peatükk
1.1. Kehade elektriseerimine
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Elektrilaengud
1.3. Elektriväli
1.4. Juht ja isolaator

2. Elektrivool

Järg
Peatükk
2.1. Elektrivool metallis ja ioone sisaldavas lahuses
2.2. Elektrivoolu toimed
2.3. Voolutugevus ja ampermeeter
2.4. Elektrivool looduses ja tehnikas

3. Vooluring

Järg
Peatükk
3.1. Vooluallikas. Vooluringi osad
3.2. Pinge ja voltmeeter
3.3. Elektritakistus. Eritakistus
3.4. Ohmi seadus
3.5. Juhtide jadaühendus
3.6. Juhtide rööpühendus

4. Elektrivoolu töö ja võimsus

Järg
Peatükk
4.1. Elektrivoolu töö
4.2. Elektrivoolu võimsus
4.3. Elektrisoojendusriistad
4.4. Elektriohutus

5. Magnetnähtused

Järg
Peatükk
5.1. Püsimagnet
5.2. Magnetväli
5.3. Elektromagnet, elektrimootor ja elektrigeneraator
5.4. Magnetnähtused looduses ja tehnikas

6. Aine ehituse mudel. Soojusliikumine

Järg
Peatükk
6.1. Gaas, vedelik, tahkis
6.2. Soojusliikumine. Aineosakeste kiiruse ja temperatuuri seos
6.3. Soojuspaisumine
6.4. Temperatuuriskaalad

7. Soojusülekanne

Järg
Peatükk
7.1. Keha siseenergia. Soojushulk
7.2. Soojusjuhtivus ja konvektsioon
7.3. Soojuskiirgus
7.4. Soojusülekanne tehnikas

8. Aine oleku muutused

Järg
Peatükk
8.1. Sulamine ja tahkumine. Sulamissoojus
8.2. Aurumine ja kondenseerumine. Keemine
8.3. Kütteväärtus ja soojustehnilised rakendused

9. Tuumaenergia

Järg
Peatükk
9.1. Aatomi mudelid
9.2. Aatomituum
9.3. Raskete tuumade lõhustumine
9.4. Kergete tuumade liitumine
9.5. Radioaktiivsus
9.6. Kiirguskaitse. Dosimeeter

10. Tabelid

Järg
Peatükk
10.1. Eritakistus ja tihedus
10.2. Erisoojus, sulamistemperatuur, -soojus, keemistemperatuur ja -soojus
10.3. Füüsikalised suurused

11. Impressum

Järg
Peatükk
11.1. Impressum

12. Lisad

Järg
Peatükk
12.1. Mõisted
12.2. Sõnaseletused
Palun oota