Õppekomplekt (Loodusõpetus 2.kl)

1. Taimeriik

Järg
Peatükk
1.1. Taimeriik
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Maismaataimed
1.3. Taimede välisehitus
1.4. Puud
1.5. Põõsad
1.6. Marjapõõsad
1.7. Rohttaimed
1.8. + Teraviljad
1.9. + Lilled
1.10. + Umbrohud
1.11. + Köögiviljad
1.12. Veetaimed ja nende erinevus maismaataimedest
1.13. + Toataimed
1.14. Taimede kordamine
1.15. Põhiteadmised taimedest

2. Loomariik

Järg
Peatükk
2.1. Maismaaloomad
2.2. Loomade välisehitus
2.3. Metsloomad
2.4. + Maod ja sisalikud
2.5. + Kahepaiksed
2.6. Linnud
2.7. Tuntumaid linde
2.8. Veelinnud
2.9. Veeloomad ja nende erinevus maismaaloomadest
2.10. Kalad
2.11. + Teisi veeloomi
2.12. Koduloomad
2.13. Loomade toitumine
2.14. Loomade kasvamine
2.15. Loomade kordamine
2.16. Põhiteadmised loomadest
2.17. Nuputamiseks

3. Ilm

Järg
Peatükk
3.1. Ilma tunnused
3.2. Õhutemperatuur ja selle mõõtmine
3.3. Pilvisus
3.4. Sademed
3.5. Tuul
3.6. + Ilmastikunähtused
3.7. Teema „Ilm” kordamine
3.8. Põhiteadmised ilma kohta

4. Inimene

Järg
Peatükk
4.1. Inimene
4.2. Inimese välisehitus
4.3. Kere
4.4. Pea
4.5. Käsi ja jalg
4.6. Kehaosade kordamine
4.7. Keha mõõtmed
4.8. Pikkuste võrdlemine ja mõõtmine
4.9. Toit ja toiduained
4.10. Kaalumine
4.11. Toidupakendid
4.12. Tervislik toitumine
4.13. Toidukorrad
4.14. Käitumine söögilauas
4.15. Pesemine
4.16. Puhkamine
4.17. Kehatemperatuuri mõõtmine
4.18. Inimese ja looduse seosed
4.19. Linnaelu ja maaelu erinevused
4.20. Teema „Inimene” kordamine
4.21. Põhiteadmised inimese kohta

5. Vaatluskaardid

Järg
Peatükk
5.1. Metsa või pargi vaatluskaart
5.2. Veekogu vaatluskaart
5.3. Loomapargi, loomaaia või talu vaatluskaart
Palun oota