Õppekomplekt (Loodusõpetus 7. kl)

1. Füüsikalised kehad ja mõõtmine

Järg
Peatükk
1.1. Loodusteadused
1.2. Füüsikalised kehad ja mõõtmine
Tasuta tutvumiseks!
1.3. Mudelid ja sümbolid
1.4. Tähised ja mõõtühikud I
1.5. Tähised ja mõõtühikud II
1.6. Kordamine

2. Mõõtmiste tegemine ja tulemuste esitamine

Järg
Peatükk
2.1. Mõõteriistad
2.2. Otsesed ja kaudsed mõõtmised. Mõõtmistulemuste keskmistamine
2.3. Mõõtmise määramatus. Mõõtmistulemuste esitamine
2.4. Mõõtmismeetodid I
2.5. Mõõtmismeetodid II
2.6. Kordamine

3. Liikumine ja jõud

Järg
Peatükk
3.1. Mis on liikumine?
3.2. Liikumise kujutamine graafikul. Ühtlane ja mitteühtlane liikumine
3.3. Mis on jõud?
3.4. Raskusjõud
3.5. Kordamine

4. Mehhaaniline töö ja energia

Järg
Peatükk
4.1. Mehaaniline töö
4.2. Mis on energia?
4.3. Potentsiaalne ja kineetiline energia
4.4. Energia tarbimine
4.5. Kordamine

5. Keemilised elemendid ja perioodilisustabel

Järg
Peatükk
5.1. Mis on aatom?
5.2. Aatomi tuum ja mass
5.3. Keemilised elemendid
5.4. Tähtsamad elemendid
5.5. Perioodilisustabel
5.6. Elektronskeem
5.7. Kordamine

6. Aine ja aineosakesed. Keemilised reaktsioonid

Järg
Peatükk
6.1. Mis on molekul, mis aine ja mis aineosake?
6.2. Keemiline reaktsioon. Põlemine
6.3. Keemilised reaktsioonid organismides
6.4. Süsinik ringleb
6.5. Perioodilisustabel on töövahend
6.6. Lisalugemine. Perioodilisustabeli rühmad
6.7. Kordamine

7. Ioonid, keemilised sidemed, liht- ja liitained

Järg
Peatükk
7.1. Mis on ioon?
7.2. Ioonilised ained
7.3. Keemilised sidemed
7.4. Liht- ja liitained
7.5. Lisalugemine. Aine, aineosakeste ja keemiliste sidemete kokkuvõte
7.6. Ainete omadused
7.7. Kordamine

8. Soojusliikumine ja –ülekanne. Keskkonna mõju organismidele

Järg
Peatükk
8.1. Mis on temperatuur?
8.2. Soojuspaisumine
8.3. Soojusenergia kui üks energia liik
8.4. Soojusülekanne
8.5. Aine olekute muutumine
8.6. Keskkond kujundab organisme
8.7. Kordamine

9. Ainete segud

Järg
Peatükk
9.1. Ainete segud
9.2. Mis on lahus?
9.3. Segudest ainete lahutamine
9.4. Kordamine

10. Lisad

Järg
Peatükk
10.1. Lisalugemine. Teadussaavutused ja mobiiltelefon
10.2. Lisalugemine. Laboris tuleb olla ettevaatlik
10.3. Lisalugemine. Laborivahendid
10.4. Lisalugemine. Perioodilisustabel
10.5. Mõisted
10.6. Impressum
Palun oota