Õppekomplekt (Loodusõp 6. kl e-tund)

Loodusõpetus 6. klassile, e-tund

Õppekomplekti tüüp
Õpetajaraamat
Autorid
Helen Hiiemaa, Liisi Kasuk, Brit Peensoo (Õpiku ja töövihiku autorid Kersti Jankovski, Rein Kuresoo, Tiia Kuresoo)
Väljaandja
Avita
Kuulub paketti
 • Õppekomplektis on 107 peatükki ning 0 ülesannet, millest 0 on õpikus ja 0 ülesannetekogus.
 • Õppekomplekti tüüp
  Õpetajaraamat
 • Autorid
  Helen Hiiemaa, Liisi Kasuk, Brit Peensoo (Õpiku ja töövihiku autorid Kersti Jankovski, Rein Kuresoo, Tiia Kuresoo)
 • Aine
  Loodusõpetus
 • Klass
  6. klass
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  Avita
 • Õppekava
  Riiklik õppekava 2011
 • Kuulub paketti

1. Ettevalmistuseks õpetajale

Järg
Peatükk
1.1. Töökava

2. Pinnamood ja pinnavormid

Järg
Peatükk
2.1. Maakoor koosneb kivimitest
Tasuta tutvumiseks!
2.2. Pinnamood ja pinnavormid kaardil
2.3. Praktilised tööd. Kivimid ja künka mudel
2.4. Eesti suuremad pinnavormid
2.5. Õppekäik. Kodukandi pinnamoega tutvumine
2.6. Mandrijää kujundas pinnamoe
2.7. Pinnamood ja inimene
2.8. Kordamine
2.9. Kontrolltöö nr 1

3. Muld

Järg
Peatükk
3.1. Mulla teke ja areng
3.2. Õuetund. Mullakaeve
3.3. Mulla koostis
3.4. Praktilised tööd. Mulla koostis ja kihid
3.5. Muld elukeskkonnana
3.6. Mulla­organismid
3.7. Mullaelustik talvel
3.8. Vee liikumine mullas
3.9. Katsed
3.10. Mikroskoobi­tund
3.11. Kordamine
3.12. Kontrolltöö nr 2

4. Aed ja põld

Järg
Peatükk
4.1. Aed ja põld elukeskkonnana
4.2. Õppekäik. Aed või põld
4.3. Kuidas sündisid põllud?
4.4. Põllud ja mullaviljakus
4.5. Põllutaimed
4.6. Põlluloomad
4.7. Viljapuu- ja köögiviljaaed
4.8. Ettekanded
4.9. Iluaed
4.10. Aialoomad
4.11. Umbrohud ja kahjurid
4.12. Kordamine. Aed ja põld
4.13. Kontrolltöö nr 3

5. Asula

Järg
Peatükk
5.1. Asula kujutamine kaardil
5.2. Asustuse kujunemine
5.3. Linna areng
5.4. Elutingimused linnas
5.5. Rühmatöö. Tulevikulinna plaan
5.6. Taimed ja samblikud linnas
5.7. Õppekäik. Õhu puhtuse uurimine
5.8. Linnaloomad
5.9. Park on linna kõige elusam osa
5.10. Põgenemistuba. Asula
5.11. Kontrolltöö nr 4

6. Mets

Järg
Peatükk
6.1. Elutingimused metsas
6.2. Eesti metsad
6.3. Metsarinded
6.4. Metsatüübid. Nõmme-, palu-, laane- ja salumets (1)
6.5. Metsatüübid. Nõmme-, palu-, laane- ja salumets (2)
6.6. Õuetund
6.7. Kordamine
6.8. Kontrolltöö nr 5
6.9. Selgrootud ja linnud metsas
6.10. Praktilised tööd
6.11. Imetajad metsas
6.12. Õppekäik. Loomade tegutsemisjäljed metsas
6.13. Ettekanded Eesti imetajatest
6.14. Metsade tähtsus ja kasutamine. Metsatööstus
6.15. Metsade tähtsus ja kasutamine. Looduskaitse
6.16. Kordamine
6.17. Kontrolltöö nr 6

7. Soo

Järg
Peatükk
7.1. Elutingimused soos
7.2. Kuidas soo tekib?
7.3. Soo areng. Madalsoo, siirdesoo, raba
7.4. Praktiline töö. Turbasambla veeimavus
7.5. Rabataimed
7.6. Plakati koostamine. Rabataimed
7.7. Raba loomastik
7.8. Plakati koostamine. Raba loomad
7.9. Soode tähtsus ja kasutamine
7.10. Soode kaitsmine ja taastamine
7.11. Sood ja sookaitsealad Eestis
7.12. Õppekäik. Raba
7.13. Kordamine
7.14. Kontrolltöö nr 7

8. Eesti loodusvarad

Järg
Peatükk
8.1. Taastuvad ja taastumatud loodusvarad
8.2. Loodusvarad energiaallikana
8.3. Infootsing. Eesti energiaallikad
8.4. Eesti loodusvarad, nende kasutamine ja kaitse
8.5. Eesti maavarad
8.6. Rühmatööde arutelu ja esitlused
8.7. Õppekäik
8.8. Elektritarbimise uurimuse kokkuvõte
8.9. Kordamine
8.10. Kontrolltöö nr 8
8.11. Õppekäik

9. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis

Järg
Peatükk
9.1. Inimese mõju keskkonnale. Elurikkuse vähenemine
9.2. Inimese mõju keskkonnale. Tarbimine
9.3. Kliimamuutused
9.4. Rollimäng kliimamuutuste kohta
9.5. Loodus- ja keskkonna­kaitse Eestis
9.6. Õppekäik
9.7. Eesti rahvuspargid
9.8. Niit kui Eesti kõige liigirikkam kooslus
9.9. Pärand­kooslused ja nende kaitse
9.10. Rühmatöö. Igaühe looduskaitse
9.11. Õppekäik kaitsealale
9.12. Ettekanded. Kaitsealune liik või kaitseala
9.13. Kordamine
9.14. Kontrolltöö nr 9

10. Kordamine

Järg
Peatükk
10.1. Õppekäik parki või haljasalale
10.2. Põgenemistuba. Õpetaja on tehisintellekt
10.3. Maastikumäng
10.4. Õuetund

11. Lisad

Järg
Peatükk
11.1. Impressum
Palun oota