Matemaatika 4. klassile

Õpiku autorid
Kalju Kaasik, Malle Saks
Ülesannetekogu autorid
Malle Saks, Kalju Kaasik
Kirjastus
Avita
või loo konto
või loo konto

1. Sissejuhatus

Järg
Peatükk
1.1. Kuidas seda õpikut kasutada?
1.2. Milleks on numbrid ja arvud?
Tasuta tutvumiseks!

2. Kordamine ja süvendamine

Järg
Peatükk
2.1. Number ja arv
2.2. Arvkiir
2.3. Rooma numbrid
2.4. Arvu järgud
2.5. Järguühikud (1)
2.6. Järguühikud (2)
2.7. Liitmine. Liitmise omadused
2.8. Lahutamine (1)
2.9. Lahutamine (2)
2.10. Arvust summa lahutamine
2.11. Arvule vahe liitmine
2.12. Kirjalik liitmine ja lahutamine
2.13. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
2.14. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
2.15. Korrutamine. Korrutamise omadused (1)
2.16. Korrutamine. Korrutamise omadused (2)
2.17. Summa korrutamise omadus
2.18. Jagamine. Jagamise omadused (1)
2.19. Jagamine. Jagamise omadused (2)
2.20. Jäägiga jagamine
2.21. Tehete järjekord
2.22. Mitmesuguseid ülesandeid
2.23. Täht otsitava arvu tähisena (1)
2.24. Täht otsitava arvu tähisena (2)
2.25. Kirjalik korrutamine ühekohalise arvuga
2.26. Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga (1)
2.27. Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga (2)
2.28. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
2.29. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
2.30. Mitmesuguseid ülesandeid (3)

3. Arvud 100 000-ni

Järg
Peatükk
3.1. Arvud 100 000‑ni (1)
3.2. Arvud 100 000-ni (2)
3.3. Arvu korrutamine ja jagamine 10‑ga, 100‑ga ja 1000‑ga (1)
3.4. Arvu korrutamine ja jagamine 10‑ga, 100‑ga ja 1000‑ga (2)
3.5. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
3.6. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
3.7. Mitmesuguseid ülesandeid (3)

4. Mõõtmine ja mõõtühikud

Järg
Peatükk
4.1. Pikkusühikud
4.2. Liidame ja lahutame nimega arve
4.3. Korrutame nimega arve
4.4. Jagame nimega arve
4.5. Mitmesuguseid ülesandeid
4.6. Geomeetrilised kujundid
4.7. Ristkülik ja ruut. Ristküliku ja ruudu ümbermõõt
4.8. Pindala ja pindalaühikud
4.9. Ristküliku ja ruudu pindala (1)
4.10. Ristküliku ja ruudu pindala (2)
4.11. Ristküliku ja ruudu pindala (3)
4.12. Mitmesuguseid ülesandeid
4.13. Massiühikud
4.14. Rahaühikud (1)
4.15. Rahaühikud (2)
4.16. Ajaühikud (1)
4.17. Ajaühikud (2)
4.18. Kiirus, aeg ja teepikkus (1)
4.19. Kiirus, teepikkus ja aeg (2)
4.20. Temperatuuri mõõtmine
4.21. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
4.22. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
4.23. Mitmesuguseid ülesandeid (3)

5. Arvud miljonini

Järg
Peatükk
5.1. Arvud miljonini (1)
5.2. Arvud miljonini (2)
5.3. Arvud miljonini (3)
5.4. Arvud miljonini (4)

6. Korrutamine ja jagamine järkarvuga

Järg
Peatükk
6.1. Järkarvu korrutamine (1)
6.2. Järkarvu korrutamine (2)
6.3. Järkarvu korrutamine (3)
6.4. Järkarvu korrutamine (4)
6.5. Järkarvu korrutamine (5)
6.6. Järkarvuga jagamine (1)
6.7. Järkarvuga jagamine (2)
6.8. Järkarvuga jagamine (3)
6.9. Järkarvuga jagamine (4)
6.10. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
6.11. Mitmesuguseid ülesandeid (2)

7. Korrutamine kahekohalise arvuga

Järg
Peatükk
7.1. Korrutamine kahekohalise arvuga (1)
7.2. Korrutamine kahekohalise arvuga (2)
7.3. Korrutamine kahekohalise arvuga (3)
7.4. Korrutamine kahekohalise arvuga (4)

8. Puuduva teguri, jagatava, jagaja leidmine

Järg
Peatükk
8.1. Puuduva teguri leidmine
8.2. Puuduva jagatava ja jagaja leidmine
8.3. Puuduva teguri, jagatava ja jagaja leidmine
8.4. Mitme­suguseid ülesandeid (1)
8.5. Mitmesuguseid ülesandeid (2)

9. Jagamine kahekohalise arvuga

Järg
Peatükk
9.1. Jagamine kahe­kohalise arvuga (1)
9.2. Jagamine kahe­kohalise arvuga (2)
9.3. Jagamine kahekohalise arvuga (3)
9.4. Jagamine kahe­kohalise arvuga (4)
9.5. Jagamine kahe­kohalise arvuga (5)
9.6. Jagamine kahekohalise arvuga (6)
9.7. Mitme­suguseid ülesandeid (1)
9.8. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
9.9. Mitmesuguseid ülesandeid (3)

10. Murrud

Järg
Peatükk
10.1. Murrud (1)
10.2. Murrud (2)
10.3. Murrud (3)
10.4. Murrud (4)
10.5. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
10.6. Mitmesuguseid ülesandeid (2)

11. Geomeetrilised kujundid

Järg
Peatükk
11.1. Kolmnurk. Kolmnurga ümbermõõt
11.2. Isekülgse kolmnurga joonestamine
11.3. Ristküliku ja ruudu joonestamine
11.4. Ristküliku pindala
11.5. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
11.6. Mitmesuguseid ülesandeid (2)

12. Kordamine

Järg
Peatükk
12.1. Kordamine (1)
12.2. Kordamine (2)
12.3. Kordamine (3)
12.4. Kordamine (4)
12.5. Kordamine (5)
12.6. Kordamine (6)
12.7. Kordamine (7)
12.8. Lisaülesandeid matemaatikahuvilistele (1)
12.9. Lisaülesanded matemaatikahuvilistele (2)
12.10. Lisa­­ülesandeid matemaatika­huvilistele (3)
12.11. Matemaatikaklubi lisaülesanded
12.12. Jalgrattamatk Saaremaale

13. Lisad

Järg
Peatükk
13.1. Mõisted
13.2. Sõnaseletused
13.3. Impressum
või loo konto
Palun oota