Matemaatika 4. klassile

Õpiku autorid
Kalju Kaasik
Ülesannetekogu autorid
Malle Saks
Kirjastus
Avita
või loo konto
või loo konto
 • Õppekomplektis on 79 peatükki ja õpetaja ülesannetekogus 366 ülesannet.
 • Õpiku autorid
  Kalju Kaasik
 • Ülesannetekogu autorid
  Malle Saks
 • Aine
  Matemaatika
 • Klass
  4.
 • Kirjastus
  Avita
 • või loo konto

1. Sissejuhatus

Järg
Peatükk
1.1. Kuidas seda õpikut kasutada
1.2. Milleks on numbrid ja arvud?
Tasuta tutvumiseks!

2. Kordamine ja süvendamine

Järg
Peatükk
2.1. Number ja arv
2.2. Arvkiir
2.3. Rooma numbrid
2.4. Arvu järgud
2.5. Järguühikud (1)
2.6. Järguühikud (2)
2.7. Liitmine. Liitmise omadused
2.8. Lahutamine (1)
2.9. Lahutamine (2)
2.10. Arvust summa lahutamine
2.11. Arvule vahe liitmine
2.12. Kirjalik liitmine ja lahutamine
2.13. Mitmesuguseid ülesandeid
2.14. Korrutamine. Korrutamise omadused (1)
2.15. Korrutamine. Korrutamise omadused (2)
2.16. Summa korrutamise omadus
2.17. Jagamine. Jagamise omadused (1)
2.18. Jagamine. Jagamise omadused (2)
2.19. Jäägiga jagamine
2.20. Tehete järjekord
2.21. Mitmesuguseid ülesandeid
2.22. Täht otsitava arvu tähisena
2.23. Kirjalik korrutamine ühekohalise arvuga
2.24. Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga
2.25. Mitmesuguseid ülesandeid

3. Arvud 100 000-ni

Järg
Peatükk
3.1. Arvud 100 000‑ni
3.2. Arvu korrutamine ja jagamine 10‑ga, 100‑ga ja 1000‑ga
3.3. Mitmesuguseid ülesandeid

4. Mõõtmine ja mõõtühikud

Järg
Peatükk
4.1. Pikkusühikud
4.2. Liidame ja lahutame nimega arve
4.3. Korrutame nimega arve
4.4. Jagame nimega arve
4.5. Mitmesuguseid ülesandeid
4.6. Geomeetrilised kujundid
4.7. Ristkülik ja ruut. Ristküliku ja ruudu ümbermõõt
4.8. Pindala ja pindalaühikud
4.9. Ristküliku ja ruudu pindala
4.10. Mitmesuguseid ülesandeid
4.11. Massiühikud
4.12. Rahaühikud
4.13. Ajaühikud
4.14. Kiirus, aeg ja teepikkus
4.15. Temperatuuri mõõtmine
4.16. Mitmesuguseid ülesandeid

5. Arvud miljonini

Järg
Peatükk
5.1. Arvud miljonini (1)
5.2. Arvud miljonini (2)
5.3. Arvud miljonini (3)

6. Korrutamine ja jagamine järkarvuga

Järg
Peatükk
6.1. Järkarvu korrutamine (1)
6.2. Järkarvu korrutamine (2)
6.3. Järkarvuga jagamine (1)
6.4. Järkarvuga jagamine (2)
6.5. Mitmesuguseid ülesandeid

7. Korrutamine kahekohalise arvuga

Järg
Peatükk
7.1. Korrutamine kahekohalise arvuga (1)
7.2. Korrutamine kahekohalise arvuga (2)

8. Puuduva teguri, jagatava, jagaja leidmine

Järg
Peatükk
8.1. Puuduva teguri leidmine
8.2. Puuduva jagatava leidmine
8.3. Puuduva jagaja leidmine
8.4. Mitme­suguseid ülesandeid

9. Jagamine kahekohalise arvuga

Järg
Peatükk
9.1. Jagamine kahe­kohalise arvuga (1)
9.2. Jagamine kahe­kohalise arvuga (2)
9.3. Jagamine kahe­kohalise arvuga (3)
9.4. Jagamine kahe­kohalise arvuga (4)
9.5. Mitme­suguseid ülesandeid

10. Murrud

Järg
Peatükk
10.1. Murrud (1)
10.2. Murrud (2)
10.3. Murrud (3)
10.4. Mitmesuguseid ülesandeid

11. Geomeetrilised kujundid

Järg
Peatükk
11.1. Kolmnurk. Kolmnurga ümbermõõt
11.2. Isekülgse kolmnurga joonestamine
11.3. Ristküliku ja ruudu joonestamine
11.4. Ristküliku ja ruudu pindala
11.5. Mitmesuguseid ülesandeid

12. Kordamine

Järg
Peatükk
12.1. Kordamis­­ülesandeid
12.2. Lisa­­ülesandeid matemaatika­huvilistele
12.3. Matemaatikaklubi lisaülesanded
12.4. Jalgrattamatk Saaremaale

13. Lisad

Järg
Peatükk
13.1. Sõnaseletused
või loo konto
Palun oota