Õppekomplekt (Matemaatika 4. kl)

1. Kuidas seda õpikut kasutada?

Järg
Peatükk
1.1. Kuidas seda õpikut kasutada?

2. Arvu järgud. Liitmine ja lahutamine

Järg
Peatükk
2.1. Milleks on numbrid ja arvud?
Tasuta tutvumiseks!
2.2. Number ja arv
2.3. Arvkiir
2.4. Rooma numbrid
2.5. Arvu järgud
2.6. Järguühikud (1)
2.7. Järguühikud (2)
2.8. Liitmine. Liitmise omadused
2.9. Lahutamine (1)
2.10. Lahutamine (2)
2.11. Arvust summa lahutamine
2.12. Arvule vahe liitmine
2.13. Kirjalik liitmine ja lahutamine
2.14. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
2.15. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
2.16. Kordamine kontrolltööks

3. Korrutamine ja jagamine

Järg
Peatükk
3.1. Korrutamine. Korrutamise omadused (1)
3.2. Korrutamine. Korrutamise omadused (2)
3.3. Summa korrutamise omadus
3.4. Jagamine. Jagamise omadused (1)
3.5. Jagamine. Jagamise omadused (2)
3.6. Jäägiga jagamine
3.7. Tehete järjekord
3.8. Mitmesuguseid ülesandeid
3.9. Kordamine kontrolltööks

4. Kirjalik korrutamine ja jagamine ühekohalise arvuga

Järg
Peatükk
4.1. Täht otsitava arvu tähisena (1)
4.2. Täht otsitava arvu tähisena (2)
4.3. Kirjalik korrutamine ühekohalise arvuga
4.4. Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga (1)
4.5. Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga (2)
4.6. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
4.7. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
4.8. Mitmesuguseid ülesandeid (3)
4.9. Kordamine kontrolltööks

5. Arvud 100 000-ni

Järg
Peatükk
5.1. Arvud 100 000‑ni (1)
5.2. Arvud 100 000-ni (2)
5.3. Arvu korrutamine ja jagamine 10‑ga, 100‑ga ja 1000‑ga (1)
5.4. Arvu korrutamine ja jagamine 10‑ga, 100‑ga ja 1000‑ga (2)
5.5. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
5.6. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
5.7. Mitmesuguseid ülesandeid (3)
5.8. Kordamine kontrolltööks

6. Pikkus- ja pindalaühikud

Järg
Peatükk
6.1. Pikkusühikud
6.2. Liidame ja lahutame nimega arve
6.3. Korrutame nimega arve
6.4. Jagame nimega arve
6.5. Mitmesuguseid ülesandeid
6.6. Geomeetrilised kujundid
6.7. Ristkülik ja ruut. Ristküliku ja ruudu ümbermõõt
6.8. Pindala ja pindalaühikud
6.9. Ristküliku ja ruudu pindala (1)
6.10. Ristküliku ja ruudu pindala (2)
6.11. Ristküliku ja ruudu pindala (3)
6.12. Mitmesuguseid ülesandeid
6.13. Kordamine kontrolltööks

7. Mõõtühikud

Järg
Peatükk
7.1. Massiühikud
7.2. Rahaühikud (1)
7.3. Rahaühikud (2)
7.4. Ajaühikud (1)
7.5. Ajaühikud (2)
7.6. Kiirus, aeg ja teepikkus (1)
7.7. Kiirus, teepikkus ja aeg (2)
7.8. Temperatuuri mõõtmine
7.9. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
7.10. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
7.11. Mitmesuguseid ülesandeid (3)
7.12. Kordamine kontrolltööks

8. Arvud miljonini

Järg
Peatükk
8.1. Arvud miljonini (1)
8.2. Arvud miljonini (2)
8.3. Arvud miljonini (3)
8.4. Arvud miljonini (4)
8.5. Kordamine kontrolltööks

9. Korrutamine ja jagamine järkarvuga

Järg
Peatükk
9.1. Järkarvu korrutamine (1)
9.2. Järkarvu korrutamine (2)
9.3. Järkarvu korrutamine (3)
9.4. Järkarvu korrutamine (4)
9.5. Järkarvu korrutamine (5)
9.6. Järkarvuga jagamine (1)
9.7. Järkarvuga jagamine (2)
9.8. Järkarvuga jagamine (3)
9.9. Järkarvuga jagamine (4)
9.10. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
9.11. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
9.12. Korrutamine kahekohalise arvuga (1)
9.13. Korrutamine kahekohalise arvuga (2)
9.14. Korrutamine kahekohalise arvuga (3)
9.15. Mitmesuguseid ülesandeid
9.16. Kordamine kontrolltööks

10. Puuduva teguri, jagatava, jagaja leidmine. Jagamine kahekohalise arvuga

Järg
Peatükk
10.1. Puuduva teguri leidmine
10.2. Puuduva jagatava ja jagaja leidmine
10.3. Puuduva teguri, jagatava ja jagaja leidmine
10.4. Mitme­suguseid ülesandeid (1)
10.5. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
10.6. Jagamine kahe­kohalise arvuga (1)
10.7. Jagamine kahe­kohalise arvuga (2)
10.8. Jagamine kahekohalise arvuga (3)
10.9. Jagamine kahe­kohalise arvuga (4)
10.10. Jagamine kahe­kohalise arvuga (5)
10.11. Jagamine kahekohalise arvuga (6)
10.12. Mitme­suguseid ülesandeid (1)
10.13. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
10.14. Mitmesuguseid ülesandeid (3)
10.15. Kordamine kontrolltööks

11. Murrud

Järg
Peatükk
11.1. Murrud (1)
11.2. Murrud (2)
11.3. Murrud (3)
11.4. Murrud (4)
11.5. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
11.6. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
11.7. Kordamine kontrolltööks

12. Geomeetrilised kujundid

Järg
Peatükk
12.1. Kolmnurk. Kolmnurga ümbermõõt
12.2. Isekülgse kolmnurga joonestamine
12.3. Ristküliku ja ruudu joonestamine
12.4. Ristküliku pindala
12.5. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
12.6. Mitmesuguseid ülesandeid (2)

13. Kordamine

Järg
Peatükk
13.1. Kordamine (1)
13.2. Kordamine (2)
13.3. Kordamine (3)
13.4. Kordamine (4)
13.5. Kordamine (5)
13.6. Kordamine (6)
13.7. Kordamine (7)
13.8. Lisaülesandeid matemaatikahuvilistele (1)
13.9. Lisaülesanded matemaatikahuvilistele (2)
13.10. Lisa­­ülesandeid matemaatika­huvilistele (3)
13.11. Matemaatikaklubi lisaülesanded
13.12. Jalgrattamatk Saaremaale

14. Lisad

Järg
Peatükk
14.1. Mõisted
14.2. Sõnaseletused
14.3. Impressum
Palun oota