Õppekomplekt (Füüsika 9. kl)

1. Elektrilaengud ja elektriväli

Järg
Peatükk
1.1. Sissejuhatus
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Kehade elektriseerumine. Elektrilaeng
1.3. Elektriseeritud kehade vastastikmõju. Kahte liiki laengud
1.4. Elektroskoop. Juhid ja mittejuhid
1.5. Elektriväli
1.6. Elementaarlaeng. Keha elektrilaeng
1.7. Elektrilaengu ülekanne. Hõõrdeelekter
1.8. Kokkuvõte

2. Elektrivool

Järg
Peatükk
2.1. Sissejuhatus
2.2. Elektrivool. Elektrivoolu suund
2.3. Elektrivool metallides ja elektrolüütide vesilahustes
2.4. Elektrivoolu toimed. Galvanomeeter
2.5. Voolutugevus. Voolutugevuse ühik
2.6. Ampermeeter. Voolutugevuse mõõtmine
2.7. Kokkuvõte

3. Vooluring

Järg
Peatükk
3.1. Sissejuhatus
3.2. Vooluallikas
3.3. Vooluring
3.4. Pinge. Pingeühik
3.5. Voltmeeter. Pinge mõõtmine
3.6. Ohmi seadus
3.7. Elektritakistus. Elektritakistuse ühik
3.8. Juhi takistus. Eritakistus
3.9. Takisti. Reostaat. Voolutugevuse reguleerimine
3.10. Juhtide jadaühendus
3.11. Juhtide rööpühendus
3.12. Kokkuvõte

4. Elektrivoolu töö ja võimsus

Järg
Peatükk
4.1. Sissejuhatus
4.2. Elektrivoolu töö
4.3. Elektrivoolu võimsus. Arvesti
4.4. Hõõglamp. Elektri­soojendus­riistad
4.5. Elektrivõrk kodus. Faasijuhe ja neutraaljuhe
4.6. Lühis. Kaitsmed
4.7. Elektriseadmete kaitse­maandamine
4.8. Kokkuvõte
4.9. Lisalugemist huvilistele

5. Magnetnähtused

Järg
Peatükk
5.1. Sissejuhatus
5.2. Püsimagnet
5.3. Voolu magnetiline toime. Ørstedi katse
5.4. Magnetväli. Magnetvälja jõujooned
5.5. Maa magnetväli
5.6. Vooluga pooli magnetväli. Elektromagnet
5.7. Elektrimootor
5.8. Elektrivoolugeneraator
5.9. Elektrienergia ülekanne
5.10. Kokkuvõte

6. Lisad

Järg
Peatükk
6.1. Mõisted
6.2. Ainete eritakistused
Palun oota