Õppekomplekt (Inimeseõpetus 4. kl)

Inimeseõpetus 4. klassile. Lihtsustatud õppekava

Autorid
Merit Nukka, Siiri Jõgi
Ülesannetekogu autorid
Merit Nukka, Siiri Jõgi
Väljaandja
SA Innove, HARNO
Kuulub paketti
Tasuta
 • Õppekomplektis on 56 peatükki ning 403 ülesannet, millest 388 on õpikus ja 15 ülesannetekogus.
 • Autorid
  Merit Nukka, Siiri Jõgi
 • Ülesannetekogu autorid
  Merit Nukka, Siiri Jõgi
 • Aine
  Inimeseõpetus
 • Klass
  4. klass
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  SA Innove, HARNO
 • Õppekava
  Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava 2010
 • Kuulub paketti
  Tasuta

1. Käitumine ja suhtlemine

Järg
Peatükk
1.1. Mina
1.2. Meie klass
1.3. Meie oskused
1.4. Meie kohustused ja õigused
1.5. Meie sõbrad ja meie tuttavad
1.6. Klassiõhtu ettevalmis­tamine
1.7. Klassiõhtu läbiviimine
1.8. Me räägime viisakalt – sina ja teie
1.9. Me räägime viisakalt – nõusolek ja keeldumine
1.10. Me aitame üksteist
1.11. Me ei tohi üksteisele liiga teha
1.12. Meie jõuame kokkuleppele
1.13. Meie ei kaeba üksteise peale
1.14. Kordamine

2. Inimene ja tervis

Järg
Peatükk
2.1. Tervislikud eluviisid – sport ja puhkus
2.2. Kahjulikud harjumused – teleri- ja arvutisõltuvus
2.3. Kahjulikud harjumused – suitsetamine
2.4. Kahjulikud harjumused – alkohol
2.5. Toitumis­harjumused
2.6. Esmaabi – külmetus
2.7. Esmaabi – vigastused
2.8. Kordamine

3. Perekond ja kodukoht

Järg
Peatükk
3.1. Minu pere
3.2. Muutused pere elus – lapse sünd
3.3. Muutused pere elus – pereliikmete lahkumine
3.4. Maa- ja linnakodu
3.5. Transpordi­vahendid täna­päeval ja minevikus
3.6. Muuseumid
3.7. Tähtpäevad ja kombed
3.8. Kordamine

4. Inimene ja aeg

Järg
Peatükk
4.1. Kellaaeg
4.2. Kellaajast kinnipidamine
4.3. Õpilase päevakava
4.4. Kordamine

5. Inimene ja teave

Järg
Peatükk
5.1. Teave
5.2. Teadetetahvel
5.3. Kirja kirjutamine ja saatmine

6. Inimene ja töö, Inimene ja asjad

Järg
Peatükk
6.1. Töö tegemine vajab oskusi
6.2. Õpilase töö koolis
6.3. Taskuraha, raha kogumine
6.4. Ostud toidupoes ja turul
6.5. Kordamine

7. Inimene, säästlikkus ja turvalisus

Järg
Peatükk
7.1. Prügi tekkimine
7.2. Prügi sorteerimine
7.3. Liiklusmärgid
7.4. Jalgrattaga liikluses
7.5. Tuleohutus kodus
7.6. Käitumine tulekahju korral kodus
7.7. Tulekahju õppehäire koolis
7.8. Käitumine veekogude juures
7.9. Käitumine loodusmatkal
7.10. Kordamine

8. Õpetajale

Järg
Peatükk
8.1. Metoodilised juhised õpetajale õppevara kasutamiseks
8.2. Inimeseõpetus 4. klassile I osa (print-pdf)
8.3. Inimeseõpetus 4. klassile II osa (print-pdf)
8.4. Impressum
Palun oota