Õppekomplekt (Geograafia 9. kl)

Euroopa loodus- ja ühiskonna­geograafia

Geograafia 9. klassile

1. Geograafiline asend

Järg
Peatükk
1.1. Euroopa ja Eesti. Asend, piirid ja ulatus
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Eesti põhikaart. Arvutikaardid
1.3. Kordamine. Geograafiline asend

2. Geoloogiline ehitus ja pinnamood

Järg
Peatükk
2.1. Eesti geoloogiline ehitus
2.2. Eesti pinnamood ja selle kujunemine
2.3. Eesti pinnavormid
2.4. Kordamine. Eesti geoloogiline ehitus ja pinnamood
2.5. Euroopa tasased alad
2.6. Euroopa mägised alad
2.7. Maavarad
2.8. Kordamine. Euroopa pinnamood ja maavarad

3. Kliima

Järg
Peatükk
3.1. Euroopa kliimavöötmed
3.2. Eesti kliima ja seda kujundavad tegurid
3.3. Kordamine. Kliima

4. Veestik

Järg
Peatükk
4.1. Euroopa mered. Läänemeri
4.2. Läänemere rannatüübid
4.3. Siseveed
4.4. Põhjavesi ja sood
4.5. Kordamine. Veestik

5. Rahvastik ja asustus

Järg
Peatükk
5.1. Euroopa kujunemine
5.2. Rahvaarv ja selle muutumine
5.3. Sündimus, suremus ja loomulik iive
5.4. Rahvastiku soolis-vanuseline koosseis ja vananemine
5.5. Ränded
5.6. Rahvuslik koosseis
5.7. Rahvastiku paiknemine ja asustus
5.8. Eesti haldusjaotus
5.9. Linnastumine
5.10. Kordamine. Rahvastik ja asustus

6. Majandusgeograafia ja majanduse areng

Järg
Peatükk
6.1. Majandus­geograafia ja majanduse struktuur
6.2. Majandus­ressursid
6.3. Majanduse paiknemine
6.4. Majanduse areng Eestis ja Euroopas
6.5. Kordamine. Majandus­geograafia ja majanduse areng

7. Energiamajandus

Järg
Peatükk
7.1. Energiaallikad, nende eelised ja puudused
7.2. Euroopa energia­majandus
7.3. Eesti energia­majandus
7.4. Kordamine. Energia­majandus

8. Põllumajandus ja toiduainetööstus

Järg
Peatükk
8.1. Põllumajanduse arengutegurid
8.2. Põllumajandus Eestis ja Euroopas
8.3. Toiduaine­tööstus
8.4. Lisapeatükk. Tööstus ja väliskaubandus
8.5. Kordamine. Põllu­majandus ja toiduaine­tööstus

9. Teenindus

Järg
Peatükk
9.1. Teenindus
9.2. Transport Euroopas
9.3. Transport Eestis
9.4. Turism
9.5. Kordamine. Teenindus

10. Euroopa regioonid

Järg
Peatükk
10.1. Euroopa regioonide omapära
10.2. Lisapeatükk. Läti Vabariik (Latvijas Republika)
10.3. Lisapeatükk. Soome Vabariik (Suomen Tasavalta)
10.4. Lisapeatükk. Rootsi Kuningriik (Konungariket Sverige)
10.5. Lisapeatükk. Saksamaa Liitvabariik (Bundesrepublik Deutschland)
10.6. Lisapeatükk. Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriik (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
10.7. Lisapeatükk. Itaalia Vabariik (Repubblica Italiana)
10.8. Lisapeatükk. Horvaatia Vabariik (Republika Hrvatska)
10.9. Lisapeatükk. Venemaa Föderatsioon (Российская Федерация)

11. Lisad

Järg
Peatükk
11.1. Lisatabelid
11.2. Kliima­diagrammi lugemiseks
11.3. Diagrammi koostamine
11.4. Rahvastiku­püramiidi koostamine
11.5. Põhivara animatsioonid
Tasuta tutvumiseks!
11.6. Eesti kaart
11.7. Euroopa riigid
11.8. Euroopa pinnamoe kaart

12. Lisad

Järg
Peatükk
12.1. Mõisted
Palun oota