Euroopa loodus- ja ühiskonna­geograafia 9. klassile

Õppekomplekti autorid
Are Kont, Kalev Kukk, Kersti Jankovski, Neeme Reest
Kirjastus
Avita
või loo konto
või loo konto

1. Geograafiline asend

Järg
Peatükk
1.1. Euroopa ja Eesti. Asend, piirid ja ulatus
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Eesti põhikaart. Arvutikaardid

2. Geoloogiline ehitus ja pinnamood

Järg
Peatükk
2.1. Eesti geoloogiline ehitus
2.2. Eesti pinnamood ja selle kujunemine
2.3. Eesti pinnavormid
2.4. Kordamine. Eesti geoloogiline ehitus ja pinnamood
2.5. Euroopa tasased alad
2.6. Euroopa mägised alad
2.7. Maavarad
2.8. Kordamine. Euroopa pinnamood ja maavarad

3. Kliima

Järg
Peatükk
3.1. Euroopa kliimavöötmed
3.2. Eesti kliima ja seda kujundavad tegurid
3.3. Kordamine. Kliima

4. Veestik

Järg
Peatükk
4.1. Euroopa mered. Läänemeri
4.2. Läänemere rannatüübid
4.3. Siseveed
4.4. Põhjavesi ja sood
4.5. Kordamine. Veestik

5. Rahvastik ja asustus

Järg
Peatükk
5.1. Euroopa kujunemine
5.2. Rahvaarv ja selle muutumine
5.3. Sündimus, suremus ja loomulik iive
5.4. Rahvastiku soolis-vanuseline koosseis ja vananemine
5.5. Ränded
5.6. Rahvuslik koosseis
5.7. Rahvastiku paiknemine ja asustus
5.8. Eesti haldusjaotus
5.9. Linnastumine
5.10. Kordamine. Rahvastik ja asustus

6. Majandusgeograafia ja majanduse areng

Järg
Peatükk
6.1. Majandus­geograafia ja majanduse struktuur
6.2. Majandus­ressursid
6.3. Majanduse paiknemine
6.4. Majanduse areng Eestis ja Euroopas
6.5. Kordamine. Majandus­geograafia ja majanduse areng

7. Energiamajandus

Järg
Peatükk
7.1. Energiaallikad, nende eelised ja puudused
7.2. Euroopa energia­majandus
7.3. Eesti energia­majandus
7.4. Kordamine. Energiamajandus

8. Põllumajandus ja toiduainetööstus

Järg
Peatükk
8.1. Põllumajanduse arengutegurid
8.2. Põllumajandus Eestis ja Euroopas
8.3. Toiduaine­tööstus
8.4. Lisapeatükk. Tööstus ja väliskaubandus
8.5. Kordamine. Põllu­majandus ja toiduaine­tööstus

9. Teenindus

Järg
Peatükk
9.1. Teenindus
9.2. Transport Euroopas
9.3. Transport Eestis
9.4. Turism
9.5. Kordamine. Teenindus

10. Euroopa regioonid

Järg
Peatükk
10.1. Euroopa regioonide omapära
10.2. Läti Vabariik - Latvijas Republika
10.3. Soome Vabariik - Suomen Tasavalta
10.4. Rootsi Kuningriik - Konungariket Sverige
10.5. Saksamaa Liitvabariik - Bundesrepublik Deutschland
10.6. Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriik - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
10.7. Itaalia Vabariik - Repubblica Italiana
10.8. Horvaatia Vabariik - Republika Hrvatska
10.9. Venemaa Föderatsioon - Российская Федерация

11. Lisad

Järg
Peatükk
11.1. Lisad
11.2. Kliima­diagrammi lugemiseks
11.3. Diagrammi joonistamine
11.4. Rahvastiku­püramiidi joonistamine
11.5. Mõistete seletused
11.6. Eesti kaart
11.7. Euroopa riigid
11.8. Euroopa pinnamoe kaart
11.9. Impressum
või loo konto
Palun oota