Loodusõpetus 6. klassile

Õppekomplekti autorid
Rein Kuresoo, Kersti Jankovski, Tiia Kuresoo
Kirjastus
Avita
või loo konto
või loo konto

1. Pinnamood ja pinnavormid

Järg
Peatükk
1.1. Maakoor koosneb kivimitest
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Pinnamood ja pinnavormid kaardil
1.3. Eesti suuremad pinnavormid
1.4. Mandrijää kujundas pinnamoe
1.5. Pinnamoe mõju inim­tegevusele ja inimese kujundatud pinnavormid
1.6. Kordamine. Pinnamood ja pinnavormid

2. Muld

Järg
Peatükk
2.1. Mulla teke ja areng
2.2. Mulla koostis
2.3. Muld elu­keskkonnana
2.4. Mulla­organismid
2.5. Mullaelustik talvel
2.6. Vee liikumine mullas
2.7. Kordamine. Muld

3. Aed ja põld

Järg
Peatükk
3.1. Aed ja põld elu­keskkonnana
3.2. Kuidas sündisid põllud?
3.3. Põllud ja mullaviljakus
3.4. Põllutaimed
3.5. Põlluloomad
3.6. Viljapuu- ja köögiviljaaed
3.7. Iluaed
3.8. Aialoomad
3.9. Umbrohud ja kahjurid
3.10. Kordamine. Aed ja põld

4. Asula

Järg
Peatükk
4.1. Asula kujutamine kaardil
4.2. Asustuse kujunemine
4.3. Linna areng
4.4. Elutingimused linnas
4.5. Taimed linnas
4.6. Linnaloomad
4.7. Park on linna kõige elusam osa
4.8. Kordamine. Asula

5. Mets

Järg
Peatükk
5.1. Elutingimused metsas
5.2. Eesti metsad
5.3. Metsarinded
5.4. Metsatüübid. Nõmme- ja palumets
5.5. Metsatüübid. Laane- ja salumets
5.6. Kordamine. Mets I
5.7. Selgrootud ja linnud metsas
5.8. Imetajad metsas
5.9. Metsade tähtsus ja kasutamine
5.10. Kordamine. Mets II

6. Soo

Järg
Peatükk
6.1. Elutingimused soos
6.2. Kuidas soo tekib?
6.3. Soo areng. Madalsoo, siirdesoo ja raba
6.4. Rabataimed
6.5. Raba loomastik
6.6. Soode tähtsus ja kasutamine
6.7. Sood ja soo­kaitsealad Eestis
6.8. Kordamine. Soo

7. Eesti loodusvarad

Järg
Peatükk
7.1. Taastuvad ja taastumatud loodusvarad
7.2. Loodusvarad energia­allikana
7.3. Eesti loodusvarad, nende kasutamine ja kaitse
7.4. Eesti maavarad
7.5. Kordamine. Eesti loodusvarad

8. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis

Järg
Peatükk
8.1. Inimese mõju keskkonnale
8.2. Loodus- ja keskkonna­kaitse Eestis
8.3. Eesti rahvuspargid
8.4. Niit kui Eesti kõige liigirikkam kooslus
8.5. Pärand­kooslused ja nende kaitse
8.6. Kordamine. Loodus- ja keskkonna­kaitse Eestis

9. Lisa

Järg
Peatükk
9.1. Looduspäevik
9.2. Eesti looduskaart
9.3. Eesti halduskaart
9.4. Eesti kaitsealade kaart
9.5. Mõistete seletused
9.6. Lisamaterjale uudishimulikele
9.7. Impressum
või loo konto
Palun oota