Õppekomplekt (Geograafia 8. kl)

Geograafia 8. klassile

1. Kliima

Järg
Peatükk
1.1. Ilm ja kliima. Kliimat kujundavad tegurid
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Kliima kujutamine kaardil
1.3. Kliimadiagramm
1.4. Päikesekiirguse jaotumine maakera pinnal
1.5. Aastaaegade vaheldumine
1.6. Üldine õhuringlus
1.7. Ookeanide ja merede mõju kliimale
1.8. Pinnamoe ja kliima vastastikune mõju
1.9. Kliimavöötmed
1.10. Polaarne ja lähis­polaarne vööde
1.11. Parasvööde
1.12. Lähis­troopi­line ja troopiline vööde
1.13. Lähisekvatoriaalne ja ekvatoriaalne vööde
1.14. Kliima ja inimene
1.15. Kokkuvõte kliima kordamiseks

2. Veestik

Järg
Peatükk
2.1. Vee jaotumine maal
2.2. Veeringe
2.3. Maailmameri ja selle osad
2.4. Maailma­mere hoovused ja looded
2.5. Temperatuur maailma­meres
2.6. Maailmamere soolsus
2.7. Jõed
2.8. Tasandiku- ja mäestikujõed
2.9. Jõgede veerežiim
2.10. Üleujutused
2.11. Järved
2.12. Veehoidlad
2.13. Maailmamere ja siseveekogude kasutamine
2.14. Kokkuvõte veestiku kordamiseks
2.15. Juhendid
2.16. Tabelid, kaardid

3. Loodusvööndid

Järg
Peatükk
3.1. Loodus­komponentide vastastikused seosed
3.2. Maapinna seos teiste loodus­komponentidega
3.3. Loodus­vööndite olemus ja paiknemine
3.4. Jää- ja külmakõrbed. Looduslikud tingimused
3.5. Jää- ja külmakõrbed. Elustik
3.6. Tundra ja metsatundra
3.7. Parasvöötme metsad. Okasmets
3.8. Segametsad
3.9. Lehtmetsad
3.10. Parasvöötme rohtlad. Paiknemine, kliima, veestik
3.11. Elustik ja inimtegevus parasvöötme rohtlates
3.12. Lähis­troopilised loodus­vööndid. Vahemere­lised alad
3.13. Niisked lähistroopilised metsad
3.14. Kõrbed
3.15. Elustik kõrbetes
3.16. Inimtegevus pool­kõrbetes ja kõrbetes
3.17. Savannid. Paiknemine, kliima, veestik
3.18. Elustik ja inimtegevus savannides
3.19. Ekvatoriaal­sed vihma­metsad. Paiknemine, kliima, veestik
3.20. Elustik ja inimtegevus vihmametsades
3.21. Kõrgus­vööndilisus
3.22. Kõrgus­vööndilisus eri mäestikes
3.23. Inimtegevuse mõju loodus­vöönditele
3.24. Loodus­vööndite muutumine
3.25. Kokkuvõte loodusvööndite kordamiseks
3.26. Juhendid

4. Lisad

Järg
Peatükk
4.1. Mõisted
Palun oota