Geograafia 8. klassile

Õpiku autorid
Liisa-Kai Pihlak, Andres Tõnisson
Ülesannetekogu autorid
Ulvi Urgard
Kirjastus
Koolibri
või loo konto
või loo konto

1. Kliima

Järg
Peatükk
1.1. Ilm ja kliima. Kliimat kujundavad tegurid
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Kliima kujutamine kaardil
1.3. Kliimadiagramm
1.4. Päikesekiirguse jaotumine maakera pinnal
1.5. Aastaaegade vaheldumine
1.6. Üldine õhuringlus
1.7. Ookeanide ja merede mõju kliimale
1.8. Pinnamoe ja kliima vastastikune mõju
1.9. Kliimavöötmed
1.10. Polaarne ja lähispolaarne vööde
1.11. Parasvööde
1.12. Lähistroopiline ja troopiline vööde
1.13. Lähisekvatoriaalne ja ekvatoriaalne vööde
1.14. Kliima ja inimene
1.15. Kokkuvõte kliima kordamiseks

2. Veestik

Järg
Peatükk
2.1. Vee jaotumine maal
2.2. Veeringe
2.3. Maailmameri ja selle osad
2.4. Maailmamere hoovused ja looded
2.5. Temperatuur maailmameres
2.6. Maailmamere soolsus
2.7. Jõed
2.8. Tasandiku- ja mäestikujõed
2.9. Jõgede veerežiim
2.10. Üleujutused
2.11. Järved
2.12. Veehoidlad
2.13. Maailmamere ja siseveekogude kasutamine
2.14. Kokkuvõte veestiku kordamiseks
2.15. Juhendid
2.16. Tabelid, kaardid

3. Loodusvööndid

Järg
Peatükk
3.1. Looduskomponentide vastastikused seosed
3.2. Maapinna seos teiste looduskomponentidega
3.3. Loodusvööndite olemus ja paiknemine
3.4. Jää- ja külmakõrbed. Looduslikud tingimused
3.5. Jää- ja külmakõrbed. Elustik
3.6. Tundra ja metsatundra
3.7. Parasvöötme metsad. Okasmets
3.8. Segametsad
3.9. Lehtmetsad
3.10. Parasvöötme rohtlad. Paiknemine, kliima, veestik
3.11. Elustik ja inimtegevus parasvöötme rohtlates
3.12. Lähistroopilised loodusvööndid. Vahemerelised alad
3.13. Niisked lähistroopilised metsad
3.14. Kõrbed
3.15. Elustik kõrbetes
3.16. Inimtegevus poolkõrbetes ja kõrbetes
3.17. Savannid. Paiknemine, kliima, veestik
3.18. Elustik ja inimtegevus savannides
3.19. Ekvatoriaalsed vihmametsad. Paiknemine, kliima, veestik
3.20. Elustik ja inimtegevus vihmametsades
3.21. Kõrgusvööndilisus
3.22. Kõrgusvööndilisus eri mäestikes
3.23. Inimtegevuse mõju loodusvöönditele
3.24. Loodusvööndite muutumine
3.25. Kokkuvõte loodusvööndite kordamiseks
3.26. Juhendid

4. Lisad

Järg
Peatükk
4.1. Mõisted
või loo konto
Palun oota