Õppekomplekt (Ajalugu 8. kl)

1. Vana kord Euroopas

Järg
Peatükk
1.1. Uusaeg – suurte muutuste aeg
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Euroopa uusaja hakul
1.3. Seisuslik ühiskond ja aadel
1.4. Talupojad ja põllumajandus
1.5. Linnad ja linlased
1.6. Religioon ja kirik
1.7. Teadusrevolutsioon
1.8. Kunst varauusajal
1.9. Kaubandus ja tööstus
1.10. Sõjandus
1.11. Varauusaegne riik
1.12. LISA. Versailles ja Louis XIV õukond
1.13. Inglise revolutsioonid
1.14. Sõda ja rahu Euroopas
1.15. LISA. Kolmekümneaastane sõda
1.16. Euroopa naabrid
1.17. Valgustussajand
1.18. Valgustatud absolutism
1.19. Vana kord Euroopas

2. Eesti Rootsi ja Vene riigi koosseisus

Järg
Peatükk
2.1. Eesti ala suurte sõdade keerises
2.2. Riigivõim ja aadel
2.3. Talurahva elu
2.4. LISA. Elu mõisas
2.5. Linnad ja majanduse areng
2.6. Religioon, kirik, haridus
2.7. Eesti Rootsi ja Vene riigi koosseisus

3. Suured revolutsioonid

Järg
Peatükk
3.1. Ameerika Ühendriikide tekkimine
3.2. Prantsuse revolutsiooni põhjused
3.3. Revolutsiooni algus Prantsusmaal
3.4. Prantsusmaa revolutsiooni keerises
3.5. LISA. Naised ja revolutsioon
3.6. Prantsusmaa Napoleoni ajal
3.7. Napoleoni sõjad ja keisririigi langus
3.8. Suured revolutsioonid. Vabadus, võrdsus, vendlus!

4. Liberalism ja rahvuslik liikumine Euroopas

Järg
Peatükk
4.1. Euroopa pärast Viini kongressi
4.2. Rahvuslik liikumine
4.3. 1848. aasta revolutsioonid Euroopas
4.4. Saksa keisririigi sünd
4.5. Uusaegne riik
4.6. Maailma jagamine
4.7. LISA. Kolooniate valitsemine
4.8. Liberalism ja rahvuslik liikumine Euroopas

5. Industriaalühiskonna kujunemine

Järg
Peatükk
5.1. Pärisorjuse ja orjuse kaotamine
5.2. Tööstuslik pööre
5.3. Suurtootmine ja kapitalism
5.4. Tööliste olukord
5.5. LISA. Lapstöölised
5.6. Sotsialism
5.7. Industriaalse ühiskonna uus pale
5.8. Muutused kultuuris
5.9. Industriaalühiskonna kujunemine

6. Eesti 19. sajandil

Järg
Peatükk
6.1. Vene impeerium 19. sajandil
6.2. LISA. Poola ülestõusud
6.3. Talurahva vabastamine
6.4. Rahvuslik ärkamine Eestis
6.5. Seltsiliikumine ja rahvusliku kultuuri sünd
6.6. Venestamine
6.7. Rahvastik, tööstuslik pööre ja linnad
6.8. LISA. Muutused eestlaste eluolus
6.9. Eesti 19. sajandil

7. I maailmasõda ja Eesti iseseisvumine

Järg
Peatükk
7.1. Vene revolutsioon 1905. aastal
7.2. Euroopa liigub sõtta
7.3. Esimene maailmasõda
7.4. Esimese maailmasõja tagajärjed
7.5. Eesti iseseisvumine
7.6. Esimene maailmasõda ja Eesti iseseisvumine

8. Lisad

Järg
Peatükk
8.1. Varauusaeg mängufilmides
8.2. 19. saj ja 20. saj algus mängufilmides
8.3. Valik teemakohast kirjandust I
8.4. Valik teemakohast kirjandust II
8.5. Impressum
8.6. Mõisted
8.7. Sõnaseletused
Palun oota