Lähiajalugu

Ajalugu 9. klassile

Õppekomplekti autorid
Einar Värä, Ago Pajur, Tõnu Tannberg
Kirjastus
Avita
või loo konto
või loo konto

1. Maailm kahe maailmasõja vahel

Järg
Peatükk
1.1. Pariisi rahukonverents ja selle otsused
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Maailma poliitiline kaart pärast rahulepingute sõlmimist
1.3. Rahvus­vahelised suhted 1920. aastail
1.4. Maailma­majandus 1920. aastail
1.5. Suur ülemaailmne majanduskriis ja selle tagajärjed
1.6. Demokraatia 1920.–1930. aastail
1.7. LISA. Naised ühiskondlikus elus
1.8. USA 1920.–1930. aastail
1.9. Suurbritannia ja Prantsusmaa 1920.–1930. aastail
1.10. Kultuur maailmasõdade­vahelisel ajal
1.11. I osa kokkuvõte

2. Diktatuurid

Järg
Peatükk
2.1. Sõjakollete kujunemine 1930. aastail
2.2. Diktatuurid Euroopas
2.3. Fašistlik Itaalia
2.4. Natsionaal­sotsialistlik Saksamaa
2.5. Kommunistlik Venemaa
2.6. II osa kokkuvõte

3. Eesti kahe maailmasõja vahel

Järg
Peatükk
3.1. Eesti vabadussõda
3.2. Demokraatlik Eesti
3.3. Autoritaarne Eesti
3.4. Eesti kultuurielu
3.5. III osa kokkuvõte

4. Teine Maailmasõda

Järg
Peatükk
4.1. Rahvusvaheline olukord teise maailmasõja eel
4.2. Teise maailmasõja algus (1939–1941)
4.3. Sõja laienemine
4.4. Teise maailmasõja lõpuaastad
4.5. Eesti teises maailmasõjas (aastad 1939–41)
4.6. Eesti teises maailmasõjas (aastad 1941–45)
4.7. Totaalne sõda
4.8. IV osa kokkuvõte

5. Läänemaailm

Järg
Peatükk
5.1. Maailm pärast teist maailmasõda
5.2. Rahvusvahelised suhted
5.3. Arenenud tööstusriigid
5.4. Ameerika Ühendriigid
5.5. Saksa Liitvabariik
5.6. V osa kokkuvõte

6. Kommunistlikud riigid

Järg
Peatükk
6.1. Nõukogude Liit aastatel 1945–1985
6.2. Kommunistliku süsteemi teke ja põhijooned
6.3. Mässuline idablokk
6.4. Eesti NSV. Valitsemine ja majandus
6.5. Eesti NSV. Poliitilised olud ja vastupanu
6.6. LISA. Välis-Eesti
6.7. VI osa kokkuvõte

7. Kolmas maailm

Järg
Peatükk
7.1. Kolmas Maailm
7.2. Aasia ja Aafrika maad
7.3. Ladina-Ameerika
7.4. VII osa kokkuvõte

8. Kultuur ja eluolu pärast teist maailmasõda

Järg
Peatükk
8.1. Teadus ja kultuur
8.2. Muutused igapäevaelus
8.3. Eesti NSV kultuur
8.4. VIII osa kokkuvõte

9. Maailm 20. sajandi lõpul – 21. sajandi algul

Järg
Peatükk
9.1. Nõukogude Liidu lagunemine
9.2. Kommunistliku süsteemi lagunemine
9.3. Eesti Vabariigi taasiseseisvumine
9.4. Maailm 20. sajandi lõpul ja 21. sajandi algul
9.5. Tänapäeva globaalprobleemid
9.6. Eesti Vabariik tänapäeval
9.7. IX osa kokkuvõte

10. Lisad

Järg
Peatükk
10.1. 20. sajandi esimene pool mängufilmides
10.2. Valik teemakohaseid raamatuid
10.3. Sõnaseletusi
10.4. Impressum
või loo konto
Palun oota