Lähiajalugu

Ajalugu 9. klassile

Õpiku autorid
Einar Värä, Tõnu Tannberg, Ago Pajur
Ülesannetekogu autorid
Ene Tannberg, Urma Linnus
Kirjastus
Avita
või loo konto
või loo konto

1. Maailm kahe maailmasõja vahel

Järg
Peatükk
1.1. Pariisi rahu­konverents ja selle otsused
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Maailma poliitiline kaart pärast rahu­lepingute sõlmimist
1.3. Rahvus­­vahelised suhted 1920. aastail
1.4. Maailma­­majandus 1920. aastail
1.5. Suur üle­­maailmne majandus­­kriis ja selle taga­­järjed
1.6. Demokraatia 1920.–1930. aastail
1.7. LISA. Naised ühis­­kondlikus elus
1.8. USA 1920.–1930. aastail
1.9. Suurbritannia ja Prantsusmaa 1920.–1930. aastail
1.10. Teadus ja kultuur maailma­sõdade­vahelisel ajal
1.11. I osa kokkuvõte

2. Diktatuurid

Järg
Peatükk
2.1. Sõjakollete kujunemine 1930. aastail
2.2. Diktatuurid Euroopas
2.3. Fašistlik Itaalia
2.4. Natsionaal­sotsialistlik Saksamaa
2.5. Kommunistlik Venemaa
2.6. II osa kokkuvõte

3. Eesti kahe maailmasõja vahel

Järg
Peatükk
3.1. Eesti vabadussõda
3.2. Demokraatlik Eesti
3.3. Autoritaarne Eesti
3.4. Eesti kultuurielu
3.5. III osa kokkuvõte

4. Teine Maailmasõda

Järg
Peatükk
4.1. Rahvusvaheline olukord teise maailmasõja eel
4.2. Teise maailmasõja algus (1939–1941)
4.3. Sõja laienemine
4.4. Teise maailmasõja lõpuaastad
4.5. Eesti teises maailmasõjas (1939–41)
4.6. Eesti teises maailmasõjas (1941–45)
4.7. Totaalne sõda
4.8. IV osa kokkuvõte

5. Läänemaailm

Järg
Peatükk
5.1. Maailm pärast teist maailmasõda
5.2. Rahvusvahelised suhted
5.3. Arenenud tööstusriigid
5.4. Ameerika Ühendriigid
5.5. Saksa Liitvabariik
5.6. V osa kokkuvõte

6. Kommunistlikud riigid

Järg
Peatükk
6.1. Nõukogude Liit aastatel 1945–1985
6.2. Kommunistliku süsteemi teke ja põhijooned
6.3. Mässuline idablokk
6.4. Eesti NSV. Valitsemine ja majandus
6.5. Eesti NSV. Poliitilised olud ja vastupanu
6.6. LISA. Välis-Eesti
6.7. VI osa kokkuvõte

7. Kolmas maailm

Järg
Peatükk
7.1. Kolmas Maailm
7.2. Aasia ja Aafrika maad
7.3. Ladina-Ameerika
7.4. VII osa kokkuvõte

8. Kultuur ja eluolu pärast teist maailmasõda

Järg
Peatükk
8.1. Teadus ja kultuur
8.2. Muutused igapäevaelus
8.3. Eesti NSV kultuur
8.4. VIII osa kokkuvõte

9. Maailm pärast kommunismi lagunemist

Järg
Peatükk
9.1. Nõukogude Liidu lagunemine
9.2. Kommunistliku süsteemi lagunemine
9.3. Eesti Vabariigi taasiseseisvumine
9.4. Maailm 20. sajandi lõpul ja 21. sajandi algul
9.5. Tänapäeva globaalprobleemid
9.6. Eesti Vabariik tänapäeval
9.7. IX osa kokkuvõte

10. Lisad

Järg
Peatükk
10.1. 20. sajandi esimene pool mängufilmides
10.2. Valik teemakohaseid raamatuid
10.3. Mõisted
10.4. Sõnaseletused
10.5. Impressum
või loo konto
Palun oota