Õppekomplekt (Loodusõp 5. kl, e-tund)

Loodusõpetus 5. klassile, e-tund

Õppekomplekti tüüp
Õpetajaraamat
Autorid
Helen Hiiemaa, Liisi Kasuk, Brit Peensoo (Õpiku ja töövihiku autorid Kersti Jankovski, Rein Kuresoo, Tiia Kuresoo)
Väljaandja
Avita
Kuulub paketti
 • Õppekomplektis on 72 peatükki ning 0 ülesannet, millest 0 on õpikus ja 0 ülesannetekogus.
 • Õppekomplekti tüüp
  Õpetajaraamat
 • Autorid
  Helen Hiiemaa, Liisi Kasuk, Brit Peensoo (Õpiku ja töövihiku autorid Kersti Jankovski, Rein Kuresoo, Tiia Kuresoo)
 • Aine
  Loodusõpetus
 • Klass
  5. klass
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  Avita
 • Õppekava
  Riiklik õppekava 2011
 • Kuulub paketti

1. Ettevalmistuseks õpetajale

Järg
Peatükk
1.1. Töökava

2. Vesi

Järg
Peatükk
2.1. Veeta ei saa
2.2. Vesi kui aine. Vee omadused
Tasuta tutvumiseks!
2.3. Vee olekud ja nende muutumine
2.4. Tahke, gaasilise ja vedela aine omadused
2.5. Vee soojuspaisumine, vee soojenemine ja jahtumine
2.6. Katsed
2.7. Kontrolltöö nr 1
2.8. Pindpinevus ja märgumine
2.9. Kapillaarsus
2.10. Põhjavesi
2.11. Vee kasutamine
2.12. Veepuhasti valmistamine
2.13. Katsed ja kordamine
2.14. Kontrolltöö nr 2

3. Jõgi ja järv

Järg
Peatükk
3.1. Jõgi
3.2. Jõe toit on vesi
3.3. Jõe teekond lähtest suudmeni
3.4. Eesti jõed on eriilmelised
3.5. Matk kodukoha veekogu äärde
3.6. Kordamine
3.7. Kontrolltöö nr 3
3.8. Järv
3.9. Eesti järved on eriilmelised
3.10. Järvevee omadused
3.11. Ettekande koostamine või plakati tegemine veekogu kohta
3.12. Kordamine
3.13. Kontrolltöö nr 4
3.14. Loomade kohastumused eluks vees
3.15. Taimede kohastumused eluks vees. Põgenemistuba
3.16. Veekogu kui elukooslus
3.17. Järvede taimed
3.18. Järves elab palju selgrootuid
3.19. Selgroogsed loomad järves
3.20. Taimed jões
3.21. Loomad jões. Selgrootud ja kalad
3.22. Loomad jões. Imetajad ja linnud
3.23. Kordamine
3.24. Kontrolltöö nr 5

4. Õhk

Järg
Peatükk
4.1. Õhk ja õhu koostis
4.2. Õhu omadused I
4.3. Õhu omadused II
4.4. Katsed
4.5. Õhurõhk ja õhu liikumine
4.6. Kontrolltöö nr 6
4.7. Hapnik
4.8. Õhk ja taimed
4.9. Õhk ja loomad
4.10. Õhu saastamine ja kaitse
4.11. Kordamine. Õhuteemaline põgenemistuba
4.12. Kontrolltöö nr 7
4.13. Ilm
4.14. Ilmaelemendid. Õhutemperatuur
4.15. Ilmaelemendid. Tuule suund ja kiirus
4.16. Ilmaelemendid. Pilved
4.17. Ilmaelemendid. Sademed
4.18. Ilmastik
4.19. Õppekäik ilmateemade kordamiseks
4.20. Kontrolltöö nr 8

5. Läänemeri

Järg
Peatükk
5.1. Läänemeri
5.2. Vesi Läänemeres
5.3. Läänemere mõju ilmastikule
5.4. Läänemere taimed ja vetikad
5.5. Kalad Läänemeres
5.6. Läänemere selgrootud ja imetajad
5.7. Merelinnud
5.8. Saarte ja ranniku taimestik
5.9. Meri ja inimesed
5.10. Kordamine. Läänemere mäng
5.11. Kontrolltöö nr 9
5.12. Õuetund

6. Lisad

Järg
Peatükk
6.1. Impressum
Palun oota