Õppekomplekt (Bioloogia gümn, I)

Bioloogia gümnaasiumile, I osa

Autorid
Antero Tenhunen, Elmar Hain, Juha Venäläinen, Marja Tihtarinen-Ulmanen, Mervi Holopainen, Panu Sotkas, Päivi Happonen, Tuul Sepp
Ülesannetekogu autorid
Tuul Sepp, Elen Kontkar, Asko Kriiska
Väljaandja
Avita

1. Bioloogia on elu uuriv teadus

Järg
Peatükk
1.1. Elu tunnused
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Eluslooduse organi­seerituse tasemed
1.3. Kuidas uuritakse loodust?
1.4. Kordamis­ülesanded ja kontrolltöö

2. Elu keemia

Järg
Peatükk
2.1. Millest organismid koosnevad?
2.2. Vesi on elu alus
2.3. Süsivesikud on organismi ehitusmaterjal ja kütus
2.4. Energia­varuks ja ehitus­materjaliks on ka lipiidid
2.5. Valgud koosnevad amino­hapetest
2.6. Valgud osalevad kõikides rakus toimuvates protsessides
2.7. Nukleiin­hapetes on raku elutegevuse juhised
2.8. Mida peab sisaldama tervislik toit?
2.9. Kordamis­ülesanded ja kontrolltöö

3. Rakuõpetus

Järg
Peatükk
3.1. Kõik organismid koosnevad rakkudest
3.2. Rakkude ehitusest sõltub nende elutegevus
3.3. Kõiki rakke ümbritseb raku­membraan
3.4. Raku­organellid tagavad raku elutegevuse
3.5. Mis täidab rakku?
3.6. Rakutuum ja kromosoomid juhivad raku elu
3.7. Kordamis­ülesanded ja kontrolltöö

4. Rakkude mitmekesisus

Järg
Peatükk
4.1. Taimerakk erineb loomarakust
4.2. Seeneraku ehitus ja talitlus
4.3. Bakteri­rakkudel puudub tuum
4.4. Seente tähtsus loodusele ja inimesele
4.5. Bakterid looduses ja inimese elus
4.6. Seened ja bakterid põhjustavad haigusi
4.7. Kordamis­ülesanded ja kontrolltöö

5. Praktilised tööd

Järg
Peatükk
5.1. Bioloogilised membraanid
5.2. Temperatuuri mõju käärimisele
5.3. Populatsiooni dünaamika

6. Lisad

Järg
Peatükk
6.1. Impressum

7. Lisad

Järg
Peatükk
7.1. Mõisted
7.2. Sõnaseletused
Palun oota