Õppekomplekt (Matemaatika 1. kl e-tund)

Matemaatika 1. klassile, e-tund

Õppekomplekti tüüp
Õpetajaraamat
Autorid
Malle Saks, Jelena Pjatkova
Ülesannetekogu autorid
Malle Saks, Jelena Pjatkova
Väljaandja
Avita
Kuulub paketti
 • Õppekomplektis on 108 peatükki ning 11 ülesannet, millest 11 on õpikus ja 0 ülesannetekogus.
 • Õppekomplekti tüüp
  Õpetajaraamat
 • Autorid
  Malle Saks, Jelena Pjatkova
 • Ülesannetekogu autorid
  Malle Saks, Jelena Pjatkova
 • Aine
  Matemaatika
 • Klass
  1. klass
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  Avita
 • Õppekava
  Riiklik õppekava 2011, Riiklik õppekava 2023
 • Kuulub paketti

1. Sissejuhatus

Järg
Peatükk
1.1. Töökava
1.2. Abiks õpetajale

2. September

Järg
Peatükk
2.1. Matemaatika meie ümber
2.2. Arvud 1, 2, 3
Tasuta tutvumiseks!
2.3. Arvud 4, 5, 6 (1)
2.4. Pikem, lühem. Suurem, väiksem
2.5. Kõrgem, madalam. Laiem, kitsam
2.6. Suurem, väiksem, võrdne. Töö nr 1
2.7. Hulgad
2.8. Arvud 4, 5, 6 (2)
2.9. Arvud 1−6. Järgarvud. Töö nr 2
2.10. Liitmine (1)
2.11. Kordamine

3. Oktoober

Järg
Peatükk
3.1. Peal, all. Ülal, all. Ees, taga
3.2. Sirgjoon, kõverjoon. Punkt ja sirglõik 
3.3. Joonestamine
3.4. Arvud 7, 8, 9 (1)
3.5. Arvud 7, 8, 9 (2)
3.6. Arv 0. Töö nr 3
3.7. Lahutamine
3.8. Liitmise ja lahutamise seos
3.9. Kordamine. Töö nr 4
3.10. Kordamine
3.11. Arv 10 (1)
3.12. Raha (1)

4. November

Järg
Peatükk
4.1. Vasak ja parem
4.2. Raha (2)
4.3. Asukoht. Töö nr 5
4.4. Arv 10 (2)
4.5. Arvud 11, 12, 13
4.6. Arvud 14, 15, 16
4.7. Arvud 17, 18, 19
4.8. Kordamine
4.9. Otsime lahendusi. Töö nr 6
4.10. Ristkülik ja risttahukas (1). Vaade ja plaan
4.11. Ruut ja kuup (1)

5. Detsember

Järg
Peatükk
5.1. Ristkülik ja risttahukas (2)
5.2. Ruut ja kuup (2)
5.3. Liitmine (2)
5.4. Ring ja kera
5.5. Silinder
5.6. Kolmnurk ja püramiid
5.7. Kordamine (Geomeetrilised kujundid). Töö nr 7
5.8. Kordamine (asukoht, parem, vasak, raha)
5.9. Kordamine (parem, vasak, arvutamine, võrdlemine)
5.10. Praktiline töö: jõulumaa maketi valmistamine (1)
5.11. Praktiline töö: jõulumaa maketi valmistamine (2)

6. Jaanuar

Järg
Peatükk
6.1. Arv 20
6.2. Arvud 30, 40, 50, 60
6.3. Arvud 70, 80, 90
6.4. Arv 100. Töö nr 8
6.5. Number ja arv
6.6. 20 piires liitmine (üleminekuta)
6.7. 20 piires lahutamine (üleminekuta)
6.8. 20 piires liitmine ja lahutamine (üleminekuta)
6.9. Sentimeeter (1)
6.10. Meeter (1)

7. Veebruar

Järg
Peatükk
7.1. Meeter ja sentimeeter (2)
7.2. Kordamine. Töö nr 9
7.3. Üleminekuga liitmine (9 + __)
7.4. Üleminekuga liitmine (8 + __)
7.5. Paar
7.6. Üleminekuga liitmine (7 + __)
7.7. Kuidas mõõta kaalu? Gramm ja kilogramm (1)
7.8. Üleminekuga liitmine (6 + __ ja 5 + __). Töö nr 10
7.9. Üleminekuga liitmine
7.10. Liiter
7.11. Kordamine
7.12. Lahutamine (11 − __)
7.13. Lahutamine (12 − __)

8. Märts

Järg
Peatükk
8.1. Lahutamine (13 − __)
8.2. Kordamine. Töö nr 11
8.3. Lahutamine (14 − __)
8.4. Lahutamine (15 − __)
8.5. Lahutamine (16 − __)
8.6. Kordamine
8.7. Aeg. Öö ja päev
8.8. Aasta, kuu, nädal (1)
8.9. Aasta, kuu, nädal (2)
8.10. Kell (1). Töö nr 12
8.11. Lahutamine (17 − __ ja 18 − __)
8.12. Pool ja veerand

9. Aprill

Järg
Peatükk
9.1. Kell (2)
9.2. Kordamine. Töö nr 13
9.3. Arvud 1−100
9.4. Kümnelised ja ühelised (1)
9.5. Kümnelised ja ühelised (2)
9.6. Järgarvud 100-ni
9.7. Kell ja kellaaeg (3). Töö nr 14
9.8. Kilogramm (2)
9.9. Kilogramm (3)
9.10. Gramm (2)
9.11. Liitmine 100 piires (1)
9.12. Lahutamine 100 piires (1)
9.13. Kordamine. Töö nr 15

10. Mai

Järg
Peatükk
10.1. Liitmine ja lahutamine 100 piires (2)
10.2. Liitmine ja lahutamine 100 piires (3)
10.3. Järgmine kümme täis
10.4. Liiter, kilogramm, gramm
10.5. MK Tähte sisaldav võrdus. Töö nr 16
10.6. Meeter, sentimeeter (3)
10.7. Soojusmõõtja ehk termomeeter (1)
10.8. Termomeeter (2)
10.9. Kordamine. Töö nr 17

11. Juuni

Järg
Peatükk
11.1. Kordamine. Arvud
11.2. Kordamine. Mõõtühikud. Geomeetrilised kujundid
11.3. Aastalõputöö

12. Lisad

Järg
Peatükk
12.1. Impressum
Palun oota