Õppekomplekt (Füüsika 8. kl)

1. SAATEKS. Füüsika

Järg
Peatükk
1.1. Mida füüsikas uuritakse?
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Kuidas teadlased uurivad nähtusi

2. Päikesesüsteem

Järg
Peatükk
2.1. Sissejuhatus
2.2. Päike
2.3. Päikesesüsteem
2.4. Maa
2.5. Kokkuvõte ja üldistus

3. Valgus

Järg
Peatükk
3.1. Sissejuhatus
3.2. Valgusallikad
3.3. Nägemine
3.4. Valguse levimine ühtlases keskkonnas
3.5. Vari
3.6. Päikese- ja kuuvarjutus
3.7. Kokkuvõte ja üldistus

4. Valguse peegeldumine ja murdumine

Järg
Peatükk
4.1. Sissejuhatus
4.2. Valguse peegeldumine
4.3. Tasapeegel
4.4. Kõverpeeglid
4.5. Valguse hajus peegeldumine
4.6. Miks Kuu oma kuju muudab
4.7. Valguse murdumine
4.8. Valguse täielik peegeldumine
4.9. Prisma – optiline keha
4.10. Kokkuvõte ja üldistus

5. Lääts ja kujutis

Järg
Peatükk
5.1. Sissejuhatus
5.2. Läätsed
5.3. Kujutis
5.4. Silm kui looduslik optikariist
5.5. Fotokaamera
5.6. Optikariistu
5.7. Kokkuvõte ja üldistus

6. Maailm on värviline

Järg
Peatükk
6.1. Sissejuhatus
6.2. Värviline valgus
6.3. Kuidas silm näeb värvusi
6.4. Kokkuvõte ja üldistus

7. Kehade vastastikmõju

Järg
Peatükk
7.1. Sissejuhatus
7.2. Mehaaniline liikumine
7.3. Mass ja inertsus
7.4. Jõud ja kehade vastastikmõju
7.5. Gravitatsioon
7.6. Hõõrdumine
7.7. Deformatsioon
7.8. Kokkuvõte ja üldistus

8. Kehade surve

Järg
Peatükk
8.1. Sissejuhatus
8.2. Rõhk
8.3. Pascali seadus
8.4. Raskusjõust põhjustatud rõhk vedelikus
8.5. Õhurõhk ja selle toime
8.6. Üleslükkejõud vedelikus ja gaasis
8.7. Kehade ujumine
8.8. Kokkuvõte ja üldistus

9. Energia

Järg
Peatükk
9.1. Sissejuhatus
9.2. Töö
9.3. Energia
9.4. Kang
9.5. Lihtmehhanismid
9.6. Võimsus
9.7. Kasutegur
9.8. Kokkuvõte ja üldistus

10. Võnkumine, laine ja heli

Järg
Peatükk
10.1. Sissejuhatus
10.2. Võnkumine
10.3. Laine
10.4. Heli
10.5. Heli ja inimene
10.6. Heli peegeldumine
10.7. Tämber
10.8. Mürareostus
10.9. Valguslaine
10.10. Kokkuvõte ja üldistus

11. Töid arvutisimulatsioonidega

Järg
Peatükk
11.1. Valguse peegeldumine ja murdumine
11.2. Peegeldumine ja valguse intensiivsus
11.3. Valguse täielik peegeldumine
11.4. Kujutis kumerläätses
11.5. Värvuse tajumine

12. Lisad

Järg
Peatükk
12.1. Kuidas lahendada ülesannet
12.2. Juhend uurimuse tegemiseks
12.3. Ainete tihedusi
12.4. Mõisted
Palun oota