Õppekomplekt

High Five! 3

Inglise keel 3. klassile

Õpiku autorid
Mari Kalaja, Niina Korpela, Raija Kuja-Kyyny-Pajula, Jamie Mäkinen, Päivi Pelli-Kouvo
Ülesannetekogu autorid
Mari Kalaja, Niina Korpela, Raija Kuja-Kyyny-Pajula, Jamie Mäkinen, Päivi Pelli-Kouvo
Väljaandja
Avita
 • Õppekomplektis on 60 peatükki ja õpetaja ülesannetekogus 191 ülesannet.
 • Õpiku autorid
  Mari Kalaja, Niina Korpela, Raija Kuja-Kyyny-Pajula, Jamie Mäkinen, Päivi Pelli-Kouvo
 • Ülesannetekogu autorid
  Mari Kalaja, Niina Korpela, Raija Kuja-Kyyny-Pajula, Jamie Mäkinen, Päivi Pelli-Kouvo
 • Aine
  Inglise keel
 • Klass
  3.
 • Väljaandja
  Avita
 • Õppekava
  Üldhariduse riiklik õppekava
 • Kuulub paketti

1. Module 1. Let’s Start!

Järg
Peatükk
1.1. Hello!
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Colourful London
1.3. Welcome!
1.4. Module 1 Review

2. Module 2. My Family and I

Järg
Peatükk
2.1. Chapter 1. Let’s Count!
2.2. Family Members
2.3. The King Family
2.4. Action! I’m, You’re...
2.5. Chapter 2. Toys and Things
2.6. What’s This? Is it a Present?
2.7. Happy Birthday!
2.8. Action! Are You Two?
2.9. Chapter 3. Do You Have a Pet?
2.10. Go Ahead! Zoo Animals
2.11. So Many Animals!
2.12. Action! So Many Balls!
2.13. Chapter 4. Rattingham Palace
2.14. Module 2 Review

3. Module 3. At Home

Järg
Peatükk
3.1. Chapter 5. Chips? Yes, please.
3.2. Go Ahead! Food and Drinks
3.3. Blue Juice?
3.4. Action! I Like...
3.5. Chapter 6. Spaghetti, Please
3.6. Go Ahead! Carrots or Bananas?
3.7. Dinner’s Ready
3.8. Sounds Good! [p] and [b]
3.9. Chapter 7. Where’s the Cat?
3.10. Go Ahead! In a House
3.11. Numbers 13–20
3.12. Where Are You?
3.13. Sounds Good! [k] and [g]
3.14. Chapter 8. Rosie’s Tea Party
3.15. Module 3 Review

4. Module 4. My Day

Järg
Peatükk
4.1. Chapter 9. What Day Is It Today?
4.2. Go Ahead! Just a Minute
4.3. Numbers (10–100)
4.4. Poor Cuckoo!
4.5. Sounds Good! [t] and [d]
4.6. Chapter 10. What Can I Do?
4.7. Go Ahead! I can cook
4.8. Great Dancers
4.9. Action! Yes, I can!
4.10. Chapter 11. Tick, Tock
4.11. Go Ahead! Let’s Play Basketball!
4.12. Go, High Five!
4.13. Sounds Good! [s] and [ʃ]
4.14. Chapter 12. Wake up, Charlie!
4.15. Module 4 Review

5. Module 5. My Friends and I

Järg
Peatükk
5.1. Chapter 13. Touch Your Nose
5.2. Go Ahead! Head, Shoulders, Knees and Toes
5.3. A Night at the Bookshop
5.4. Action! I have a tiger, he has a lion

6. Festivals

Järg
Peatükk
6.1. Halloween
6.2. Christmas
6.3. Valentine’s Day
6.4. Easter

7. Fingertips (Grammar)

Järg
Peatükk
7.1. Fingertips 1. My Family and I

8. Dictionary

Järg
Peatükk
8.1. Inglise-eesti sõnastik

8.2. Eesti-inglise sõnastik

9. Addition

Järg
Peatükk
9.1. Notion
Palun oota