Õppekomplekt (GLM 13.)

Stereomeetria

Gümnaasiumi lai matemaatika XIII

Autorid
Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais
Ülesannetekogu autorid
Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais
Väljaandja
Avita

1. Punkt, lõik ja tasand

Järg
Peatükk
1.1. Sissejuhatus ruumi­geomeetriasse
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Vastastikused asendid
1.3. Harjutamiseks
1.4. Ülesanded

2. Püstprisma ja silindri ruumala

Järg
Peatükk
2.1. Püstprisma ruumala
2.2. Silindri ruumala

3. Püramiidi ruumala

Järg
Peatükk
3.1. Püramiidi ruumala
3.2. Püramiidi põhjaga paralleelne lõige
3.3. Kolmnurga sise - ja ümberringjoone omadused
3.4. Harjutamiseks
3.5. Ülesanded

4. Tahkkehade pindalad

Järg
Peatükk
4.1. Prisma pindala
4.2. Püramiidi pindala
4.3. Harjutamiseks
4.4. Ülesanded

5. Koonus

Järg
Peatükk
5.1. Koonuse ruumala
5.2. Koonuse pindala
5.3. Koonuse lõikamine
5.4. Harjutamiseks
5.5. Ülesanded

6. Kera

Järg
Peatükk
6.1. Kera ja sfäär
6.2. Kera osad
6.3. Harjutamiseks
6.4. Ülesanded

7. Pöördkeha ruumala integraali kaudu

Järg
Peatükk
7.1. Pöördkeha ruumala

8. Ekstreemumülesanded

Järg
Peatükk
8.1. Ekstreemum­­ülesanded

9. Lisad

Järg
Peatükk
9.1. Mõisted
Palun oota