Õppekomplekt (Keemia 8. kl)

1. Millega tegeleb keemia?

Järg
Peatükk
1.1. Keemia areng
1.2. Kuidas tehakse teadustööd?
1.3. Lisalugemine. Hiljutised avastused ja leiutised keemias
1.4. Mida uurib keemia?
1.5. Ohutus keemialaboris
Tasuta tutvumiseks!
1.6. Aine omadused
1.7. Ainete muundumine ehk keemiline reaktsioon
1.8. Kordamine

2. Aatom

Järg
Peatükk
2.1. Aatomimudel
2.2. Aatomi ehitus
2.3. Keemilised elemendid
2.4. Aatomi elektronkate
2.5. Perioodilisustabel
2.6. Kordamine

3. Ainete ehitus

Järg
Peatükk
3.1. Aineosakeste liigid
3.2. Ioonilised ained
3.3. Liht- ja liitained
3.4. Keemilised sidemed
3.5. Molekulaarsed ja mitte­molekulaarsed ained
3.6. Kordamine

4. Vesinik ja hapnik

Järg
Peatükk
4.1. Vesinik
4.2. Vesiniku saamine
4.3. Hapnik
4.4. Hapniku saamine
4.5. Põlemine
4.6. Oksüdeerumine ja oksüdatsiooni­aste
4.7. Oksiidide nimetused ja valemid
4.8. Oksiidid igapäevaelus
4.9. Ühinemis­reaktsioon
4.10. Kordamine

5. Vesi ja lahused

Järg
Peatükk
5.1. Vee molekul ja vee omadused
5.2. Vee ja muude ainete vastas­toime
5.3. Vee tähtsus ja puhastamine
5.4. Lahuse massiprotsent
5.5. Pihused
5.6. Kordamine

6. Happed ja alused

Järg
Peatükk
6.1. Happed
6.2. Alused
6.3. Lahuse pH ja indikaatorid
6.4. Neutralisatsiooni­reaktsioon
6.5. Soolad
6.6. Kordamine

7. Metallid

Järg
Peatükk
7.1. Metallilised elemendid perioodilisus­tabelis
7.2. Metallide ehitus ja füüsikalised omadused
7.3. Metallid on redutseerijad. Metallide reageerimine hapnikuga
7.4. Metallide pingerida. Metallide reageerimine hapete lahustega
7.5. Korrosioon ja metalli kaitse
7.6. Mis on sulam? Raud ja rauasulamid
7.7. Vask, alumiinium ja nende sulamid
7.8. Teisi tuntud metalle ja sulameid
7.9. Kordamine

8. Lisad

Järg
Peatükk
8.1. Laborivahendid
8.2. Ainete füüsikalisi omadusi
8.3. Tähtsamate hapete ja anioonide valemid ja nimetused
8.4. Tähtsamad keemilised elemendid
8.5. Mõisted
8.6. Sõnaseletused
8.7. Keemiliste elementide perioodilisustabel
8.8. Impressum
Palun oota