Õppekomplekt (Matemaatika kordamine GLM)

1. Sissejuhatus

Järg
Peatükk
1.1. Kursuse info

2. Avaldised ja arvuhulgad

Järg
Peatükk
2.1. Konspekt. Avaldised ja arvuhulgad
Tasuta tutvumiseks!
2.2. Harjutus­ülesanded. Avaldised
2.3. Harjutus­ülesanded. Võrrandid
2.4. Harjutus­ülesanded. Võrratused
2.5. Teematestid. Avaldised ja arvuhulgad

3. Trigonomeetria

Järg
Peatükk
3.1. Konspekt trigono­meetria
3.2. Harjutus­ülesanded. Trigono­meetria
3.3. Teema­test. Trigono­meetria

4. Vektor ja joon tasandil

Järg
Peatükk
4.1. Konspekt. Vektor ja joon tasandil
4.2. Konspekt. Vektor ruumis
4.3. Harjutus­ülesanded. Vektor ja joon tasandil
4.4. Harjutus­ülesanded. Vektor ruumis
4.5. Teematestid. Vektor tasandil ja ruumis

5. Aritmeetiline ja geomeetriline jada

Järg
Peatükk
5.1. Konspekt. Jadad
5.2. Harjutus­ülesanded. Jadad
5.3. Teematestid. Jadad

6. Funktsioonid

Järg
Peatükk
6.1. Konspekt. Funktsioonid
6.2. Harjutus­ülesanded. Funktsiooni uurimine
6.3. Harjutus­ülesanded. Eksponent- ja logaritm­funktsioon
6.4. Harjutus­ülesanded. Tuletise rakendusi
6.5. Teematestid. Funktsioonid

7. Integraal

Järg
Peatükk
7.1. Konspekt. Integraal
7.2. Harjutus­ülesanded. Integraal
7.3. Teematestid. Integraal

8. Planimeetria

Järg
Peatükk
8.1. Konspekt. Planimeetria
8.2. Harjutus­ülesanded. Planimeetria
8.3. Teematestid. Planimeetria

9. Stereomeetria

Järg
Peatükk
9.1. Konspekt. Stereo­meetria (1)
9.2. Konspekt. Stero­meetria (2)
9.3. Harjutus­ülesanded. Korrapärased kehad
9.4. Harjutus­ülesanded. Kolmnurkne püramiid
9.5. Harjutus­ülesanded. Nelinurkne püramiid
9.6. Harjutus­ülesanded. Koonus
9.7. Harjutus­ülesanded. Silinder
9.8. Harjutus­ülesanded. Kombineeritud kehad
9.9. Teematestid. Stereomeetria

10. Tõenäosus ja statistika

Järg
Peatükk
10.1. Konspekt. Tõenäosus ja statistika
10.2. Harjutus­ülesanded. Tõenäosus ja statistika
10.3. Teematest. Tõenäosus ja statistika

11. Proovieksam

Järg
Peatükk
11.1. Proovieksami I variant
11.2. Proovieksami II variant
11.3. Proovieksami III variant
11.4. Proovieksami IV variant
Palun oota