Õppekomplekt (Maakaitse käsiraamat)

Maakaitse käsiraamat

Autorid
Rene Toomse, Ahto Alas, Ako Säälik, Andreas Kangur, Andrus Aruots, Arbo Probal, Erki Müür, Ermo Karilaid, Henno Rüütel, Ilmar Raag, Ivo Kask, Kaido Arulepp, Kaido Toomemägi, Kalev Kundla, Lauri Tanner, Marek Leiner, Margus Tepner, Martin Link, Mehis Oidsalu, Mihkel Haug, Märt Erm, Märt Reedi, Oscari Moks, Priidik Hänni, Reimo Reitsnik, Renee Aluste, Riho Ühtegi, Rivo Meimer, Siim Tischler, Silvar Seemer, Sulev Taimur, Taavi Vaher, Timo Truumaa, Tõnis Otstavel, Urmas Pindis, Villu Jõemets
Väljaandja
Kaitseliit
Kuulub paketti
Tasuta
 • Õppekomplektis on 90 peatükki ning 60 ülesannet, millest 60 on õpikus ja 0 ülesannetekogus.
 • Autorid
  Rene Toomse, Ahto Alas, Ako Säälik, Andreas Kangur, Andrus Aruots, Arbo Probal, Erki Müür, Ermo Karilaid, Henno Rüütel, Ilmar Raag, Ivo Kask, Kaido Arulepp, Kaido Toomemägi, Kalev Kundla, Lauri Tanner, Marek Leiner, Margus Tepner, Martin Link, Mehis Oidsalu, Mihkel Haug, Märt Erm, Märt Reedi, Oscari Moks, Priidik Hänni, Reimo Reitsnik, Renee Aluste, Riho Ühtegi, Rivo Meimer, Siim Tischler, Silvar Seemer, Sulev Taimur, Taavi Vaher, Timo Truumaa, Tõnis Otstavel, Urmas Pindis, Villu Jõemets
 • Aine
  Ühiskonnaõpetus
 • Kursus
  Maakaitse
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  Kaitseliit
 • Õppekava
  Riiklik õppekava 2011
 • Kuulub paketti
  Tasuta

1. Sõda ja territoriaalkaitse

Järg
Peatükk
1.1. Sõda ja sõjapidamine
1.2. Kaitseliit territoriaal­kaitses
1.3. Julgeolek
1.4. Infovõitlus
1.5. Sõjaõigus ja lahingureeglid

2. Juhtimine ja planeerimine

Järg
Peatükk
2.1. Juhtimine ja vastutus
2.2. Ülesande planeerimine
2.3. Käsud
2.4. Korraldused ootamatuste puhul
2.5. Koos­kõlastused
2.6. Tagasiside liigid
2.7. Väljaõpe ja harjutused

3. Koosseisud ja taktikaline liikumine

Järg
Peatükk
3.1. Koosseisud
3.2. Liikumisviisid ja -rivistused
3.3. Ohualad
3.4. Julgestus­peatused
3.5. Kogunemis­punktid
3.6. Liikumine pimedas
3.7. Liikumine soos ja rabas
3.8. Veekogude ületamine
3.9. Eksitamine, hajumine ja jälitamine

4. Kontaktidrillid

Järg
Peatükk
4.1. Reageerimine tulekontaktile
4.2. Kiirrünnak
4.3. Kontaktist eemaldumine
4.4. Kiirvaritsuse korraldamine
4.5. Reageerimine varitsusele
4.6. Hoonesse sisenemine ja ruumide puhastamine
4.7. Mineeritud traattõkete läbimine
4.8. Kaeviku rullimine
4.9. Tegevus kaudtule alla sattudes
4.10. Tegevus snaipritule alla sattudes
4.11. Tegevus ohu korral õhust
4.12. Tegevus miiniväljale sattudes
4.13. Lahingu­kannatanute käsitlemine tule all

5. Püsitoimingud

Järg
Peatükk
5.1. Lahinguks valmistumine
5.2. Oma üksuste positsioonide läbimine (välja ja sisse)
5.3. Üksuste ühinemine
5.4. Reorgani­seerumine (reorg)
5.5. Läbiotsimised lahingu­olukorras
5.6. Sõjavangide ja korrarikkujate käsitlemine
5.7. Tegevused reetmise või kaaslase vangilange­mise korral
5.8. 5–25 m ümbruse kontroll
5.9. 4C protseduur

6. Põhiülesanded

Järg
Peatükk
6.1. Põhiülesanded. Patrullidest üldiselt
6.2. Reke ja seire
6.3. Varitsused
6.4. Rekketõrje
6.5. Reid
6.6. Pettetegevused
6.7. Nurje­tegevused
6.8. Julgestamine
6.9. Kontroll-läbilaske­punktid

7. Puhkamine ja ühenduse pidamine

Järg
Peatükk
7.1. Turvamajad
7.2. Majutus­punkrid
7.3. Patrull-laagrid
7.4. Väljamurdmine sissepiiramise korral
7.5. Virgatsid ja postkastid

8. Hajutatud logistika

Järg
Peatükk
8.1. Elanikkonna toetus
8.2. Vahelaod
8.3. Peidikud
8.4. Varustus
8.5. Vastase varude kasutamine
8.6. Vesi ja toit
8.7. Elektri tootmine, korjamine ja salvestamine
8.8. Hügieen, tervis ja ennetamine
8.9. Kannatanute, haigete ja langenute käsitlemine
8.10. Välisabi
8.11. Õhusaadetiste ja dessantide vastuvõtmine
8.12. Turvakoridorid

9. Allikad, koostajad, lühendid

Järg
Peatükk
9.1. Peamised allikad
9.2. Käsiraamatu koostamise kaastöötajad
9.3. Kasutatud lühendid

10. Lisa 1. Kasulikku lugemist

Järg
Peatükk
10.1. Kuidas sõjas ellu jääda
10.2. Metsavenna käsiraamat (väljavõtteid)
10.3. Tšetšeenide ja Hezbollah’ õppetunde

11. Lisa 2. Abimaterjale

Järg
Peatükk
11.1. Maakaitsejao soovituslikud pädevused ja sooritusnõuded
11.2. Maakaitse­rühma soovitus­likud pädevused ja sooritus­nõuded
11.3. Eksitamise tehnikad
11.4. Sõlmed ja köied
11.5. Jõgede ületamine köissillaga
11.6. Veekogu ületamine telkmantlitest parvega
11.7. Objektirekke planeerimis­kaart
11.8. Lineaarse lähivaritsuse planeerimis­kaart
11.9. Kooskõlastuste meelespea
11.10. Eelkäsk
11.11. Lahingukäsk
11.12. Jõukasutus­reeglite tasku­kaart (tsiviilisikute vastu)
11.13. Sõjavangi/kinni­peetu kaart
11.14. Käemärke patrullides

12. Lisad

Järg
Peatükk
12.1. Mõisted
Palun oota