Õppekomplekt (Loodusõpetus 7. kl)

Loodusõpetus 7. klassile

Autorid
Enn Pärtel, Rein-Karl Loide, Erkki Tempel, Kuldar Traks
Ülesannetekogu autorid
Enn Pärtel, Priit Saareleht, Kuldar Traks
Väljaandja
Koolibri

1. Sissejuhatus

Järg
Peatükk
1.1. Õppurile
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Mida uurivad loodusteadlased

2. Mõõtmine

Järg
Peatükk
2.1. Sissejuhatus
2.2. Mõõtmiseks on vaja mõõtühikut
2.3. Mõõtmiseks on vaja mõõteriista
2.4. Pikkus ja selle mõõtmine
2.5. Plaani koostamine
2.6. Pindala ja selle mõõtmine
2.7. Ruumala ja selle mõõtmine
2.8. Mass ja selle mõõtmine
2.9. Aine tihedus
2.10. Loendamine
2.11. Kokkuvõte ja üldistus
2.12. Uurimis­ülesandeid

3. Kehade liikumine

Järg
Peatükk
3.1. Sissejuhatus
3.2. Mehaaniline liikumine
3.3. Aeg ja selle mõõtmine
3.4. Kehade liikumise kiirus
3.5. Kiiruse määramine
3.6. Kokkuvõte ja üldistus

4. Ained ja nende segud

Järg
Peatükk
4.1. Sissejuhatus
4.2. Kehad, ained, nähtused ja mudelid
4.3. Aatomid
4.4. Molekulid ja rakud
4.5. Aineid
4.6. Puhtad ained ja ainete segud
4.7. Lahused
4.8. Soolalahuse tiheduse määramine
4.9. Kuidas lahutada segu koostis­osadeks
4.10. Kokkuvõte ja üldistus

5. Aine olekud

Järg
Peatükk
5.1. Sissejuhatus
5.2. Tahke, vedel ja gaasiline olek
5.3. Sulamine ja tahkumine
5.4. Aurumine ja kondenseerumine
5.5. Sublimeeru­mine ja härmatumine
5.6. Keemine
5.7. Sademed
5.8. Kokkuvõte ja üldistus
5.9. Uurimisülesandeid

6. Energia

Järg
Peatükk
6.1. Sissejuhatus
6.2. Kineetiline energia
6.3. Potentsiaalne energia
6.4. Soojus ja temperatuur
6.5. Soojus­juhtivus
6.6. Soojuse kandumine liikuva ainega
6.7. Kehad kiirgavad ja neelavad soojust
6.8. Kokkuvõte ja üldistus
6.9. Uurimisülesanne

7. Ained reageerivad

Järg
Peatükk
7.1. Sissejuhatus
7.2. Mis on keemiline reaktsioon
7.3. Põlemine
7.4. Keemilise energia muundamine elektri­energiaks
7.5. Fotosüntees ja hingamine
7.6. Kokkuvõte ja üldistus
7.7. Keemilisi katseid

8. Elusa ja eluta looduse seoseid

Järg
Peatükk
8.1. Sissejuhatus
8.2. Kohastumine elukesk­konnaga
8.3. Uurime ökosüsteeme kosmosest
8.4. Süsiniku­ringe ökosüsteemi­des
8.5. Kasvuhooneefekt
8.6. Ökoloogiline jalajälg
8.7. Toodete ja materjalide elutsükkel
8.8. Kokkuvõte ja üldistus
8.9. Uurimisülesanne

9. Praktilisi töid

Järg
Peatükk
9.1. Sammudega mõõtmine
9.2. Ruumala mõõtmine
9.3. Reaktsiooniaja määramine
9.4. Müntide koostis
9.5. Läänemere ja Surnumere vee tihedus
9.6. Aine ruumala muutumine vee jäätumisel
9.7. Võrdleme soojustusmaterjale
9.8. Küünla põlemine
9.9. Hingamine ja õhu koostis
9.10. Kasvuhooneefekti mudel

10. Juhendid

Järg
Peatükk
10.1. Aritmeetilise keskmise arvutamine
10.2. Pindala arvutamine
10.3. Ruumala arvutamine
10.4. Vedeliku ruumala mõõtmine mõõtesilindriga
10.5. Temperatuuri mõõtmine vedeliktermomeetriga
10.6. Mõõtühikute eesliiteid
10.7. Füüsikalisi suurusi
10.8. Kuidas koostada graafikut
10.9. Ainete tihedusi
10.10. Suurim võimalik veeauru hulk õhus
10.11. Keemiliste elementide perioodilisustabel

11. Lisad

Järg
Peatükk
11.1. Mõisted
Palun oota