Õppekomplekt (Matemaatika kordamine GKM)

1. Sissejuhatus

Järg
Peatükk
1.1. Kursuse info

2. Avaldised ja arvuhulgad

Järg
Peatükk
2.1. Konspekt avaldised ja arvuhulgad
Tasuta tutvumiseks!
2.2. Harjutusülesanded. Avaldised
2.3. Harjutusülesanded. Võrrandid
2.4. Harjutusülesanded. Võrratused
2.5. Teematestid. Avaldised ja arvuhulgad

3. Trigonomeetria

Järg
Peatükk
3.1. Konspekt trigono­meetria
3.2. Harjutus­ülesanded. Trigono­meetria
3.3. Teematest. Trigonomeetria

4. Vektor ja joon tasandil

Järg
Peatükk
4.1. Konspekt vektor ja joon tasandil
4.2. Harjutus­ülesanded. Vektor ja joon tasandil
4.3. Teematestid. Vektor ja joon

5. Funktsioonid

Järg
Peatükk
5.1. Konspekt funktsioonid (1)
5.2. Konspekt funktsioonid (2)
5.3. Harjutusülesanded. Funktsiooni uurimine
5.4. Harjutusülesanded. Integraal
5.5. Teematestid. Funktsioonid

6. Aritmeetiline ja geomeetriline jada

Järg
Peatükk
6.1. Konspekt jadad
6.2. Harjutusülesanded. Jadad
6.3. Teematestid. Jadad

7. Planimeetria

Järg
Peatükk
7.1. Konspekt planimeetria (1). Kolmnurk
7.2. Konspekt planimeetria (2). Hulknurgad
7.3. Konspekt planimeetria (3). Ring
7.4. Harjutusülesanded. Planimeetria
7.5. Teematestid. Planimeetria

8. Stereomeetria

Järg
Peatükk
8.1. Konspekt stereomeetria (1). Hulktahukad
8.2. Konspekt stereomeetria (2). Pöördkehad
8.3. Harjutusülesanded. Stereomeetria
8.4. Teematestid. Stereomeetria

9. Tõenäosus ja statistika

Järg
Peatükk
9.1. Konspekt tõenäosus ja statistika
9.2. Harjutus­ülesanded. Tõenäosus ja statistika
9.3. Teematestid. Tõenäosus, statistika, protsent

10. Harjutamine eksamiks

Järg
Peatükk
10.1. Riigieksamite muud ülesanded
10.2. Eksamitest 1
10.3. Eksamitest 2
Palun oota