Õppekomplekt (Eesti keel 3. kl)

Eesti keele õpik 3. klassile

1. Mis on keel ja kirjandus?

Järg
Peatükk
1.1. I osa. Tere tulemast emakeele tundi!
1.2. Taas kooli
1.3. Tegijal juhtub
1.4. Mis on kirjandus?
1.5. Miks me loeme?
1.6. Mis on keel?
Tasuta tutvumiseks!
1.7. Miks on vaja õigesti kirjutada?

2. Kuidas juttu lugeda?

Järg
Peatükk
2.1. Hobune ja eesel
2.2. Kuidas juttu lugeda?
2.3. Suur algustäht
2.4. Liiv ja ahvid. Tiibeti muinasjutt

3. Kuidas lugu ümber jutustada?

Järg
Peatükk
3.1. Tsatsiki ise (1). Moni Nilsson-Brännström
3.2. Tsatsiki ise (2)
3.3. Kuidas lugu ümber jutustada? (1)
3.4. Kuidas lauset lõpetada?
3.5. Kuidas lugu ümber jutustada? (2)

4. Millest lugu koosneb?

Järg
Peatükk
4.1. Viplala lood (1). Annie M. G. Schmidt
4.2. Viplala lood (2)
4.3. Millest lugu koosneb?
4.4. Kuidas loo sisu üles ehitada?
4.5. Nimetused

5. Millistest osadest koosneb tekst?

Järg
Peatükk
5.1. Zadig ehk Saatus. Voltaire
5.2. Sisu jaotamine osadeks (1)
5.3. Kuidas me sõnu muudame?
5.4. Sisu jaotamine osadeks (2)

6. Millega juttu alustada ja lõpetada?

Järg
Peatükk
6.1. Detektiiv Triibik loomaaias (1). Reeli Reinaus
6.2. Jutu algus ja lõpp
6.3. Nimisõna
6.4. Detektiiv Triibik loomaaias (2)

7. Kuidas jutustada minavormis?

Järg
Peatükk
7.1. Vahvlist südamed. Noa laev (1). Maria Parr
7.2. Tegusõnad
7.3. Jutustame minavormis
7.4. Vahvlist südamed. Noa laev (2)

8. Kuidas raamatut tutvustada?

Järg
Peatükk
8.1. Inglid kuuendas B-s. Ilmar Tomusk
8.2. Võtame loo lühidalt kokku
8.3. Kuidas raamatut tutvustada?
8.4. Lihtlause
8.5. Kordamine. Maakaart. Leelo Tungal
8.6. Valmimeister Aisopos

9. Millal toimuvad loo sündmused?

Järg
Peatükk
9.1. II osa. Rahvaluule ja näidendid
9.2. Muistendid
9.3. Tegusõna. Olevik ja minevik (1)
9.4. Tegusõna. Olevik ja minevik (2)
9.5. Lenni ja Tallinn. Riina Kasser, Ave Teeääre
9.6. Sündmuste toimumise aeg
9.7. Eitus

10. Kuidas lavastada näidendit?

Järg
Peatükk
10.1. Sibulad ja šokolaad. Andrus Kivirähk
10.2. Tegelaste kõne näidendis
10.3. Loetelu
10.4. Kuidas näidendit lavastada?

11. Millest kõnelevad tegelased?

Järg
Peatükk
11.1. Tom Gatesi äge maailm (1). Liz Pichon
11.2. Liidame lauseid
11.3. Tegelaste kõne
11.4. Tom Gatesi äge maailm (2)
11.5. Ootamatu lõpplahendus ehk puänt

12. Kes lugu jutustab?

Järg
Peatükk
12.1. Minu ema on võimatu. Anne Fine
12.2. Loo jutustamine erinevast vaatenurgast
12.3. Koma lauses
12.4. Kordamine. Loeme luuletusi

13. Kuidas kirjeldada?

Järg
Peatükk
13.1. Mõttekoguja. Monika Feth
13.2. Omadussõnad
13.3. Kirjeldamine
13.4. Sõnavara
13.5. Vastand­tähen­dusega sõnad ehk antonüümid
13.6. Tulipunane vihmavari. Betti Alver

14. Kordamine. Jõuluaeg

Järg
Peatükk
14.1. Mina, Amber Brown. Paula Danziger
14.2. Kordamine. Jõuluaeg
14.3. Suur päkapiku­raamat

15. Kordamine. Uus aasta

Järg
Peatükk
15.1. Luuletused
15.2. Pähklipureja (1)
15.3. Pähklipureja (2)
15.4. Aastavahetuse luuletus

16. Mis on sündmustik?

Järg
Peatükk
16.1. III osa. Ilukirjandus
16.2. Väike nõid. Otfried Preussler
16.3. Loo tegevustik ehk sündmustik
16.4. Asesõnad
16.5. Väike nõid (2)

17. Kuidas lisada loole põnevust?

Järg
Peatükk
17.1. Nukitsamees. Oskar Luts
17.2. Sõnade muutmine. Käändsõnad
17.3. Kuidas lisada loole põnevust?
17.4. Sõnavara. Piltlikud väljendid

18. Kuidas kirjeldada tegelast või eset?

Järg
Peatükk
18.1. Cosette. Victor Hugo
18.2. Kuidas kirjeldada tegelast või eset? (1)
18.3. Kuidas kirjeldada tegelast või eset? (2)
18.4. Sama­tähendus­likud sõnad ehk sünonüümid

19. Mis on tegevuskoht?

Järg
Peatükk
19.1. Vilgukivioru Tonje (1). Maria Parr
19.2. Vilgukivioru Tonje (2)
19.3. Tegevuskoht
19.4. Sisse-, sees- ja seestütlev kääne

20. Kuidas kirjeldada tegevuskohta?

Järg
Peatükk
20.1. Väike rüütel Rikardo. Henno Käo
20.2. Alale-, alal- ja alaltütlev kääne
20.3. Väike rüütel Rikardo (2)
20.4. Kirjeldame tegevuskohta (1)
20.5. Kirjeldame tegevuskohta (2)

21. Mida tegelased tunnevad?

Järg
Peatükk
21.1. Salaaed. Frances Hodgson Burnett
21.2. Tegelaste tunded
21.3. Kaasa- ja ilmaütlev kääne
21.4. Salaaed (2)

22. Miks on tekstis vaja seoseid?

Järg
Peatükk
22.1. Veel üks Lotte. Erich Kästner
22.2. Häälikute märkimine kirjas. Täishäälikud
22.3. Suluta kaashäälikute pikkus (l, m, n, r, s)
22.4. Seosed tekstis
22.5. Veel üks Lotte (2)

23. Kuidas kirjutada luuletust?

Järg
Peatükk
23.1. Luuletused vanadest ja noortest (1)
23.2. Luuletused vanadest ja noortest (2)
23.3. Silbitamine ja poolitamine
23.4. Rütm ja riim. Kuidas kirjutada luuletust?
23.5. Tuli ja Metsatukk

24. Mis on teabekirjandus?

Järg
Peatükk
24.1. IV osa. Teatmeteosed
24.2. Vanaema Huldi raamatukogu (1). Þórarinn Leifsson
24.3. Sulghääliku pikkus kirjas
24.4. Vanaema Huldi raamatukogu (2)
24.5. Mis on teabekirjandus? Teatmeteosed
24.6. Mis on teabekirjandus? Aimekirjandus

25. Kuidas teabetekste lugeda?

Järg
Peatükk
25.1. Entsüklopeediad
25.2. Kuidas teabetekste lugeda?
25.3. Täishääliku­ühend
25.4. Loomalapsed
25.5. Ei või olla
25.6. Sulghäälik pika täishääliku ja täishääliku­ühendi järel

26. Kuidas aitavad meid sisukord ja register?

Järg
Peatükk
26.1. Hukkunud linnad. Rainer Crummenerl
26.2. Kaashääliku­ühend
26.3. Miks on vaja diagramme?
26.4. Meie ja meie lugu. Yvan Pommaux ja Christophe Ylla-Somers

27. Kuidas katseid läbi viia?

Järg
Peatükk
27.1. Petronella Õnneseen (1). Dorothea Flechsig
27.2. Petronella Õnneseen (2)
27.3. Sulghäälikud s-i ja h kõrval
27.4. Kuidas teha katseid?

28. Kuidas sõnaraamatut kasutada?

Järg
Peatükk
28.1. Paabeli torn
28.2. Mida teha? (da-vormi õigekiri)
28.3. Sõnaraamatud
28.4. Hunt ja hobune
28.5. Kuidas sõnaraamatut kasutada?
28.6. Üks sõna, mitu tähendust

29. Kust leida vastuseid?

Järg
Peatükk
29.1. Reisiraamatud
29.2. Kust leida vastuseid?
29.3. i ja j-i õigekiri
29.4. Uus-Meremaa sõnas ja pildis. Aime Hansen

30. Mis on elulugu?

Järg
Peatükk
30.1. Mis on elulugu?
30.2. Ühe luuletuse lugu
30.3. h sõna alguses
30.4. Sulghäälik sõna alguses
30.5. Rosinad. Lood lastekirjanike lapsepõlvest
30.6. Luuletusi ajakirjast Täheke

31. Kuidas kirjutada artiklit?

Järg
Peatükk
31.1. V osa. Kordamine
31.2. Ajakirjad
31.3. Kuidas ajakirja lugeda?
31.4. Kuidas artiklit kirjutada?
31.5. Loomad, kes vahetavad värvi

32. Kuidas teha ajakirja?

Järg
Peatükk
32.1. Intervjuu
32.2. Kuidas teha intervjuud? (1)
32.3. Kuidas teha intervjuud? (2)
32.4. Teeme klassi ajakirja!

33. Kordamine (1)

Järg
Peatükk
33.1. Väike Tjorven, Pootsman ja Mooses (1). Astrid Lindgren 
33.2. Väike Tjorven, Pootsman ja Mooses (2)
33.3. Sõnaliigid
33.4. Lause
33.5. Tegevuskoht. Käänamine
33.6. Tegevuskoht. Pööramine

34. Kordamine (2)

Järg
Peatükk
34.1. Väike Tjorven, Pootsman ja Mooses (3)
34.2. Algustähe õigekiri
34.3. Häälikute õigekiri (1)
34.4. Häälikute õigekiri (2)

35. Lisalugemistekstid

Järg
Peatükk
35.1. Vincent van Gogh
35.2. Eks ole. Ellen Niit
35.3. Koletised ja pimedus. Katarina Mazetti
35.4. Suur segadus vampiiri ja muumia osavõtul. Markus Saksatamm
35.5. Elli kirjad. Pille Arnek
35.6. Virumaa vanad lastemängud. Mall Hiiemäe
35.7. Heasüdamlik ring. Piret Raud
35.8. Vahetund. Leelo Tungal
35.9. Linnarott ja maarott. Jean de la Fontaine
35.10. Kuidas Maa hingab? Tiit Kändler
35.11. Mängud õues. Marju Kõivupuu
35.12. Ninja Timmy ja varastatud naer. Henrik Tamm
35.13. Caspar ja Unustuse Meister. Stefanie Taschinski

36. Lisad

Järg
Peatükk
36.1. Sõnaseletused
36.2. Impressum
36.3. Põhivara animatsioonid
Tasuta tutvumiseks!
Palun oota