Eesti keele õpik 3. klassile

Õpiku autorid
Ly Rammo, Anneli Saro
Ülesannetekogu autorid
Ly Rammo
Kirjastus
Avita
või loo konto
või loo konto

1. Millest lugu koosneb? Algused ja lõpud.

Järg
Peatükk
1.1. I osa. Tere tulemast emakeele tundi!
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Taas kooli
1.3. Tegijal juhtub
1.4. Mis on kirjandus?
1.5. Miks me loeme?
1.6. Mis on keel?
1.7. Miks on vaja õigesti kirjutada?
1.8. Kuidas juttu lugeda? (1)
1.9. Kuidas juttu lugeda? (2)
1.10. Suur algustäht
1.11. Liiv ja ahvid. Tiibeti muinasjutt
1.12. Tsatsiki ise (1). Moni Nilsson
1.13. Tsatsiki ise (2)
1.14. Kuidas lugu ümber jutustada? (1)
1.15. Kuidas lauset lõpetada?
1.16. Kuidas lugu ümber jutustada? (2)
1.17. Viplala lood (1). Annie M. G. Schmidt
1.18. Viplala lood (2)
1.19. Millest lugu koosneb?
1.20. Kuidas loo sisu üles ehitada?
1.21. Nimetused

2. Kuidas jutustada? Sõna eri vormid.

Järg
Peatükk
2.1. Zadig ehk Saatus. Voltaire
2.2. Sisu jaotamine osadeks (1)
2.3. Kuidas me sõnu muudame?
2.4. Sisu jaotamine osadeks (2)
2.5. Detektiiv Triibik loomaaias (1). Reeli Reinaus
2.6. Jutu algus ja lõpp
2.7. Nimisõna
2.8. Detektiiv Triibik loomaaias (2)
2.9. Vahvlist südamed. Noa laev (1)  Maria Parr
2.10. Tegusõnad
2.11. Jutustame minavormis
2.12. Vahvlist südamed. Noa laev (2)
2.13. Inglid kuuendas B-s. Ilmar Tomusk
2.14. Võtame loo lühidalt kokku
2.15. Kuidas raamatut tutvustada?
2.16. Lihtlause
2.17. Kordamine. Maakaart. Leelo Tungal
2.18. Valmimeister Aisopos

3. Millest kõnelevad tegelased? Tegusõnad.

Järg
Peatükk
3.1. II osa. Rahvaluule ja näidendid
3.2. Muistendid
3.3. Tegusõna. Olevik ja minevik (1)
3.4. Tegusõna. Olevik ja minevik (2)
3.5. Lenni ja Tallinn. Riina Kasser, Ave Teeääre
3.6. Sündmuste toimumise aeg
3.7. Vapper Keefir. Andrus Kivirähk
3.8. Tegelaste kõne näidendis
3.9. Loetelu
3.10. Kuidas näidendit lavastada?
3.11. Tom Gatesi äge maailm (1). Liz Pichon
3.12. Liidame lauseid
3.13. Tegelaste kõne
3.14. Tom Gatesi äge maailm (2)
3.15. Ootamatu lõpplahendus e puänt

4. Juba jõulud? Täiendame sõnavara.

Järg
Peatükk
4.1. Minu ema on võimatu. Anne Fine
4.2. Loo jutustamine erinevast vaatenurgast
4.3. Koma lauses
4.4. Kordamine. Loeme luuletusi
4.5. Mõttekoguja. Monika Feth
4.6. Omadussõnad
4.7. Kirjeldamine
4.8. Sõnavara
4.9. Vastandtähendusega sõnad e antonüümid
4.10. Tulipunane vihmavari. Betti Alver
4.11. Mina, Amber Brown. Paula Danziger
4.12. Kordamine. Jõuluaeg
4.13. Suur päkapikuraamat
4.14. Luuletused
4.15. Pähklipureja
4.16. Pähklipureja ja hiirekuningas. E. T. A. Hoffmann
4.17. UUS AASTA

5. Kuidas kirjeldada? Käändsõnad.

Järg
Peatükk
5.1. III osa. Ilukirjandus
5.2. Väike nõid. Otfried Preussler
5.3. Loo tegevustik ehk sündmustik (1)
5.4. Asesõnad
5.5. Väike nõid (2)
5.6. Nukitsamees. Oskar Luts
5.7. Loo sündmustik (2)
5.8. Sõnade muutmine. Käändsõnad
5.9. Sõnavara. Piltlikud väljendid
5.10. Cosette. Victor Hugo
5.11. Kuidas kirjeldada tegelast või eset? (1)
5.12. Kuidas kirjeldada tegelast või eset? (2)
5.13. Samatähenduslikud sõnad e sünonüümid
5.14. Linnarott ja maarott
5.15. Vilgukivioru Tonje. Maria Parr
5.16. Vilgukivioru Tonje (2)
5.17. Tegevuskoht
5.18. Sisse-, sees- ja seestütlev kääne
5.19. Väike rüütel Rikardo. Henno Käo
5.20. Alale-, alal- ja alaltütlev kääne
5.21. Väike rüütel Rikardo (2)
5.22. Kirjeldame tegevuskohta (1)
5.23. Kirjeldame tegevuskohta (2)

6. Kuidas kirjutada luuletust? Häälikud.

Järg
Peatükk
6.1. Salaaed. Frances Hodgson Burnett
6.2. Tegelaste tunded
6.3. Kaasa- ja ilmaütlev kääne
6.4. Salaaed (2)
6.5. Veel üks Lotte. Erich Kästner
6.6. Häälikute märkimine kirjas. Täishäälikud
6.7. Suluta kaashäälikute pikkus (l, m, n, r, s)
6.8. Seosed tekstis
6.9. Veel üks Lotte (2)
6.10. Luuletused vanadest ja noortest (1)
6.11. Luuletused vanadest ja noortest (2)
6.12. Silbitamine ja poolitamine
6.13. Rütm ja riim. Kuidas kirjutada luuletust?
6.14. Tuli ja Metsatukk

7. Milleks meile teabekirjandus? Häälikuühendid.

Järg
Peatükk
7.1. IV osa. Teatmeteosed
7.2. Vanaema Huldi raamatukogu. Þórarinn Leifsson
7.3. Vanaema Huldi raamatukogu (2)
7.4. Sulghääliku pikkus kirjas
7.5. Mis on teabekirjandus? Teatmeteosed
7.6. Mis on teabekirjandus? Aimekirjandus
7.7. Entsüklopeediad
7.8. Kuidas teabetekste lugeda?
7.9. Täishäälikuühend
7.10. Loomalapsed
7.11. Ei või olla
7.12. Hukkunud linnad. Rainer Crummenerl
7.13. Miks on vaja diagramme?
7.14. Kaashäälikuühend
7.15. Meie ja meie lugu. Yvan Pommaux ja Christophe Ylla-Somers
7.16. Petronella Õnneseen. Dorothea Flechsig
7.17. Petronella Õnneseen (2)
7.18. Kuidas katseid läbi viia?
7.19. Sulghäälikud s-i ja h kõrval
7.20. Kuidas Maa hingab?

8. Kust leida vastuseid? Häälik sõna ees ja sees.

Järg
Peatükk
8.1. Sõnaraamatud
8.2. Hunt ja hobune
8.3. Kuidas sõnaraamatut kasutada?
8.4. Üks sõna, mitu tähendust
8.5. Mida teha? (da-vormi õigekiri)
8.6. Paabeli torn
8.7. Reisiraamatud
8.8. Kust leida vastuseid?
8.9. i ja j-i õigekiri
8.10. Uus-Meremaa sõnas ja pildis. Aime Hansen
8.11. Vincent van Gogh
8.12. Mis on elulugu?
8.13. h sõna alguses
8.14. Sulghäälik sõna alguses
8.15. Ühe luuletuse lugu
8.16. Rosinad. Lood lastekirjanike lapsepõlvest
8.17. Luuletusi ajakirjast Täheke

9. Kordamine

Järg
Peatükk
9.1. V osa. Kordamine
9.2. Väike Tjorven, Pootsman ja Mooses. Astrid Lindgren
9.3. Sõnaliigid
9.4. Lause
9.5. Tegevuskoht. Käänamine
9.6. Tegevuskoht. Pööramine
9.7. Väike Tjorven, Pootsman ja Mooses (2)
9.8. Häälikute õigekiri
9.9. Sündmustik. Sulghäälikud ja h sõna alguses
9.10. Ajakirjad
9.11. Kuidas ajakirja lugeda?
9.12. Kuidas artiklit kirjutada?
9.13. Loomad, kes vahetavad värvi
9.14. Intervjuu
9.15. Kuidas teha intervjuud?
9.16. Kuidas intervjuud vormistada?
9.17. Teeme klassi ajakirja!

10. Lisad

Järg
Peatükk
10.1. Sõnaseletused
või loo konto
Palun oota