Õppekomplekt (Grammatika kogumik gümn vene kool)

SÜVENDA JA TÄIENDA EESTI KEELE OSKUST

Autorid
Aino Siirak, Annelii Juhkama
Ülesannetekogu autorid
Aino Siirak, Annelii Juhkama
Väljaandja
Koolibri

1. Sissejuhatus

Järg
Peatükk
1.1. Sisse­juhatus
Tasuta tutvumiseks!

2. Kirjatekstiga lugejani. Teabekeskkond

Järg
Peatükk
2.1. Kirja­tekstiga luge­jani 1
2.2. Kirja­tekstiga luge­jani 2
2.3. Kirja­tekstiga luge­jani 3
2.4. Kirja­tekstiga luge­jani 4
2.5. Kirja­tekstiga luge­jani 5

3. Inimesed vajavad väljakutseid. Elukestev õpe ja karjääri planeerimine

Järg
Peatükk
3.1. Inimesed vaja­vad välja­kutseid 1
3.2. Inimesed vaja­vad välja­kutseid 2
3.3. Inimesed vaja­vad välja­kutseid 3
3.4. Inimesed vaja­vad välja­kutseid 4

4. Ideedest sünnivad teod. Tehnoloogia ja innovatsioon

Järg
Peatükk
4.1. Ideedest sünni­vad teod 1
4.2. Ideedest sünni­vad teod 2 
4.3. Ideedest sünni­vad teod 3
4.4. Ideedest sünni­vad teod 4

5. Rahvaalgatuse jõud. Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus

Järg
Peatükk
5.1. Rahva­algatuse jõud 1
5.2. Rahva­algatuse jõud 2
5.3. Rahva­algatuse jõud 3
5.4. Rahva­algatuse jõud 4

6. Märkame ja hoolime! Väärtused ja kõlblus

Järg
Peatükk
6.1. Märkame ja hoolime! 1
6.2. Märkame ja hoolime! 2
6.3. Märkame ja hoolime! 3
6.4. Märkame ja hoolime! 4
6.5. Märkame ja hoolime! 5

7. Maailmakultuurist osasaamine. Kultuuriline identiteet

Järg
Peatükk
7.1. Maailma­kultuurist osa­saamine 1
7.2. Maailma­kultuurist osa­saamine 2 
7.3. Maailma­kultuurist osa­saamine 3
7.4. Maailma­kultuurist osa­saamine 4

8. Pärand tulevastele põlvkondadele. Keskkond ja jätkusuutlik areng

Järg
Peatükk
8.1. Pärand tule­vastele põlv­kondadele 1
8.2. Pärand tule­vastele põlv­kondadele 2
8.3. Pärand tule­vastele põlv­kondadele 3
8.4. Pärand tule­vastele põlv­kondadele 4
8.5. Pärand tule­vastele põlv­kondadele 5
8.6. Pärand tule­vastele põlv­kondadele 6
8.7. Pärand tule­vastele põlv­kondadele 7

9. Inimese heaolu ja elukvaliteet. Tervis ja ohutus

Järg
Peatükk
9.1. Inimese heaolu ja elu­kvaliteet 1
9.2. Inimese heaolu ja elu­kvaliteet 2
9.3. Inimese heaolu ja elu­kvaliteet 3
9.4. Inimese heaolu ja elu­kvaliteet 4
Palun oota