Õppekomplekt (Ajalugu 7. kl)

Keskaeg

Ajalugu 7. klassile

1. Sissejuhatus

Järg
Peatükk
1.1. Tuhandeaastane keskaeg
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Eelmisel aastal õpitu kordamine

2. Keskaegse Euroopa sünd

Järg
Peatükk
2.1. Uue ajastu koidikul
2.2. Frangi riigi tõus
2.3. Karl Suure impeerium
2.4. LISA. Karolingide renessanss
2.5. Karolingide impeeriumi lagunemine
2.6. I osa kokkuvõte

3. Kuningad, hertsogid, krahvid ja rüütlid

Järg
Peatükk
3.1. Seisuslik ühiskond ja läänipüramiid
3.2. Rüütlid ja linnused
3.3. Rüütlikultuur
3.4. Naine linnuses
3.5. II osa kokkuvõte

4. Elu maal

Järg
Peatükk
4.1. Looduslikud olud. Rahvastik
4.2. Põllumajanduse areng
4.3. Talupoeg ja maaisand
4.4. Küla ja talu
4.5. III osa kokkuvõte

5. Elu linnas

Järg
Peatükk
5.1. Linnade rajamine
5.2. Linnade elukorraldus ja omavalitsus
5.3. Majandus ja kaubandus
5.4. Kaupmehed
5.5. Käsitöö ja käsitööline
5.6. Naised linnas
5.7. Heidikud ja vähemused
5.8. LISA. Eluolu linnas
5.9. IV osa kokkuvõte

6. Kirik ja klooster

Järg
Peatükk
6.1. Katoliku kirik ja vaimulikud
6.2. Kiriku õpetus
6.3. Rahvausk
6.4. Kloostrid ja ordud
6.5. Nunnakloostrid
6.6. Kirikuhoone
6.7. V osa kokkuvõte

7. Riik

Järg
Peatükk
7.1. Riik ja valitsemine keskajal
7.2. Paavst ja keiser
7.3. Inglismaa
7.4. Prantsusmaa ja saja-aastane sõda
7.5. VI osa kokkuvõte

8. Keskaegse Euroopa naabrid

Järg
Peatükk
8.1. Bütsantsi keisririik
8.2. Bütsantsi kultuur
8.3. Islam ja kalifaat
8.4. Islami kultuur
8.5. Skandinaavlased, viikingid
8.6. Vana-Vene riik
8.7. Eesti muinasaja lõpul
8.8. VII osa kokkuvõte

9. Kristliku Euroopa laienemine

Järg
Peatükk
9.1. Ristisõjad Lähis-Idas
9.2. Vaimulikud rüütliordud
9.3. Ristisõjad Läänemere ääres
9.4. VIII osa kokkuvõte

10. Eesti keskajal

Järg
Peatükk
10.1. Keskaegse Liivimaa valitsemine
10.2. Saksa ordu
10.3. Mõis ja küla
10.4. Linn
10.5. IX osa kokkuvõte

11. Euroopa uute teadmiste otsingul

Järg
Peatükk
11.1. Koolid ja haridus
11.2. Ülikoolid ja õpetlased
11.3. Tehnoloogia, meditsiin
11.4. X osa kokkuvõte

12. Uue ajastu algus

Järg
Peatükk
12.1. Renessanss ja humanistid
12.2. Suured maadeavastused
12.3. Euroopa koloniaalajastu algus
12.4. Varauusaegne riik
12.5. Reformatsioon
12.6. Vastureformatsioon
12.7. Muutused igapäevaelus
12.8. Reformatsioon ja Liivi sõda
12.9. Eesti Rootsi ja Poola valduses
12.10. XI osa kokkuvõte

13. Lisa

Järg
Peatükk
13.1. Sõnaseletusi
13.2. Impressum
Palun oota