Õppekomplekt (Bioloogia 8)

Bioloogia 8. klassile. Sissejuhatus bioloogiasse

1. Mikroorganis­mi­de ehitus ja eluprotsessid

Järg
Peatükk
1.1. Elusorganismide rühmad
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Rakkude mitmekesisus
1.3. Raku ehitus
1.4. Ainuraksed ja hulkraksed organismid
1.5. Viirused
1.6. Bakterid
1.7. Bakterite tähtsus
1.8. Viirus- ja bakterhaigused
1.9. Algloomad
1.10. Algloomade tähtsus
1.11. 1. peatüki kokkuvõte

2. Seente tunnused ja eluprotsessid

Järg
Peatükk
2.1. Seente tunnused ja eluviisid
2.2. Pärmseened
2.3. Hallitusseened
2.4. Kübarseened
2.5. Parasiitseened
2.6. Söögiseened ja mürkseened
2.7. Seente tähtsus ja kasutamine
2.8. Seente osalemine aineringes. Kooselu teiste organismidega
2.9. Samblikud
2.10. Samblike osa looduses
2.11. 2. peatüki kokkuvõte

3. Taimede tunnused ja eluprotsessid

Järg
Peatükk
3.1. Taimeraku eripära
3.2. Taimede koed ja organid
3.3. Juur
3.4. Vars
3.5. Võsu
3.6. Leht
3.7. Fotosüntees
3.8. Taimede paljunemine
3.9. Õis ja õisik
3.10. Õitsemine ja tolmlemine
3.11. Seeme ja vili
3.12. Viljade ja seemnete levimine
3.13. Taimede paljundamine
3.14. Taimede osa looduses ja inimtegevuses
3.15. Taimede kaitse
3.16. Taimeriigi mitmekesisus
3.17. Vetikad
3.18. Sammaltaimed
3.19. Sõnajalgtaimed
3.20. Paljasseemnetaimed
3.21. Katteseemne­taimed
3.22. 3. peatüki kokkuvõte

4. Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid

Järg
Peatükk
4.1. Selgroogsed ja selgrootud loomad
4.2. Käsnad
4.3. Ainuõõssed ehk kõrveraksed
4.4. Ussid
4.5. Limused
4.6. Okasnahksed
4.7. Lülijalgsed. Hulkjalgsed. Koorikloomad
4.8. Ämblikulaadsed
4.9. Putukad
4.10. Putukate rühmad
4.11. Selgrootute hingamiselundid ja hingamine
4.12. Selgrootute toitumine
4.13. Selgrootute tundeelundid
4.14. Selgrootute paljunemine
4.15. Parasiitsed selgrootud
4.16. 4. peatüki kokkuvõte

5. Ökoloogia ja kesk­konna­kaitse

Järg
Peatükk
5.1. Liik ja selle koht eluslooduse süsteemis
5.2. Ökosüsteemid
5.3. Organisme mõjutavad tegurid
5.4. Toiduahelad ja aineringed
5.5. Looduslik tasakaal. Bioloogiline mitmekesisus
5.6. Inimtegevuse mõju loodusele
5.7. Looduse kaitse
5.8. Liigi- ja elupaigakaitse Eestis
5.9. 5. peatüki kokkuvõte

6. Lisad

Järg
Peatükk
6.1. Sõnastik
Palun oota