Õppekomplekt

MATEMAATIKA 9. klassile

Autorid
Lea Lepmann, Tiit Lepmann, Aksel Telgmaa, August Undusk
Ülesannetekogu autorid
Lea Lepmann, Tiit Lepmann, Aksel Telgmaa, August Undusk
Väljaandja
Koolibri
 • Õppekomplektis on 45 peatükki ja õpetaja ülesannetekogus 839 ülesannet.
 • Autorid
  Lea Lepmann, Tiit Lepmann, Aksel Telgmaa, August Undusk
 • Ülesannetekogu autorid
  Lea Lepmann, Tiit Lepmann, Aksel Telgmaa, August Undusk
 • Aine
  Matemaatika
 • Klass
  9.
 • Väljaandja
  Koolibri
 • Õppekava
  Üldhariduse riiklik õppekava
 • Kuulub paketti

1. RUUTVÕRRAND

Järg
Peatükk
1.1. Mida uut õpime? Ruut­võrrand
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Arvu ruut­juur
1.3. Ruut­juure ligi­kaudne väärtus. Irratsionaal­arvud
1.4. Ruut­juure leidmine tasku­arvutil
1.5. Korrutise ruut­juur. Jagatise ruut­juur
1.6. Veel ruut­juurte teisendusi
1.7. Mis on ruut­võrrand?
1.8. Mitte­täieliku ruut­võrrandi lahendamine
1.9. Ruut­võrrand ax2 + bx + c = 0
1.10. Ruut­võrrandi ax2 + bx + c = 0 lahendi­valem
1.11. Ruut­võrrandi diskriminant
1.12. Taandatud ruut­võrrandi lahendite omadused
1.13. Tekst­ülesannete lahendamine ruutvõrrandi abil
1.14. * Biruut­võrrand
1.15. Enese­kontrolliks

2. RUUTFUNKTSIOON

Järg
Peatükk
2.1. Mida uut õpime? Ruut­funktsioon
2.2. * Parabool
2.3. Ruut­funktsioon y = ax2
2.4. Ruut­funktsiooni y = ax2 graafik
2.5. Ruut­funktsioon y = a(x + m)2 ja selle graafik
2.6. Ruut­funktsioon y = ax2 + n ja selle graafik
2.7. Ruut­funktsioon y = a(x + m)2 + n ja selle graafik
2.8. Ruut­funktsioon y = ax2 + bx + c ja selle graafik
2.9. * Ruut­funktsiooni graafiku uurimine arvutil
2.10. Enese­kontrolliks

3. RATSIONAALAVALDISED

Järg
Peatükk
3.1. Mida uut õpime? Ratsionaal­avaldised
3.2. Kuidas tegurdada ruut­kolm­liiget ax2 + bx + c?
3.3. Miks õpime avaldisi teisendama?
3.4. Ratsionaal­avaldis
3.5. Avaldiste võrdsus
3.6. Algebralise murru põhi­omadus. Murru taandamine
3.7. Algebraliste murdude korrutamine
3.8. Algebraliste murdude jagamine ja astendamine
3.9. Ühe­nimeliste algebraliste murdude liitmine ja lahutamine
3.10. Algebraliste murdude teisendamine ühe­nimelisteks
3.11. Erinimeliste algebraliste murdude liitmine ja lahutamine
3.12. Ratsionaal­avaldiste lihtsustamine
3.13. Enese­kontrolliks

4. TÄISNURKNE KOLMNURK. KORRAPÄRANE HULKNURK

Järg
Peatükk
4.1. Mida uut õpime? Täis­nurkne kolm­nurk. Korra­pärane hulk­nurk

5. LISAD

Järg
Peatükk
5.1. Arvude ruudud ja kuubid
5.2. Ruutfunktsioon
5.3. Tehted astmetega
5.4. Ruutjuur
5.5. Korrutamise (tegurdamise) valemid
5.6. Mõisted
Palun oota