Õppekomplekt (Eesti keel 7. kl)

Sõnadest tekstini

Eesti keel 7. klassile. 2023 ÕK

Autorid
Priit Ratassepp, Terje Varul
Ülesannetekogu autorid
Priit Ratassepp, Merilin Aruvee, Terje Varul, Maire Aher, Katrin Puik
Väljaandja
Avita

1. Sõnadega ja sõnadeta

Järg
Peatükk
1.1. Sõnadeta sõnumid
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Sõnad keeles
1.3. Värvikad murdesõnad
1.4. Ilusad ja kaunid sünonüümid
1.5. Sõnastus sõltub olukorrast
1.6. Kokkuvõte I. Uurime keelekasutust
1.7. Harjuta kontrolltööks I

2. Kiri ja kuulutus

Järg
Peatükk
2.1. Kirja kirjutamine
2.2. E-kiri
2.3. Teade ja kuulutus
2.4. Kokkuvõte II. Kuulutuse ja kirja kirjutamine

3. Sõnaliigid

Järg
Peatükk
3.1. Sõnade liigitamine
3.2. Pöördsõnad
3.3. Käändsõnad
3.4. Muutumatud sõnad
3.5. Kokkuvõte III. Uurime sõnaliike
3.6. Harjuta kontrolltööks II

4. Kirjeldus ja iseloomustus

Järg
Peatükk
4.1. Kirjeldus
4.2. Iseloomustus
4.3. Kokkuvõte IV. Iseloomu uurimine ja enda võrdlemine tegelasega

5. Häälikud, silp ja välde

Järg
Peatükk
5.1. Häälikutest sõnad
5.2. Silp ja silbituum
5.3. Sõna rõhk ja välde
5.4. Kokkuvõte V. Sõna- ja häälikumängud
5.5. Harjuta kontrolltööks III

6. Sõna ja pilt

Järg
Peatükk
6.1. Pilt teksti täiendamas
6.2. Pildi lugemine ja tõlgendamine
6.3. Kokkuvõte VI. Isiklik maailmakaart ja lugu fotol

7. Astmevaheldus

Järg
Peatükk
7.1. Mis on astmevaheldus?
7.2. Käändsõna laadivaheldus
7.3. Käändsõna vältevaheldus
7.4. Tegusõna laadi- ja vältevaheldus
7.5. Kokkuvõte VII. Astmevaheldus uutes sõnades
7.6. Harjuta kontrolltööks IV

8. Jutustav tekst

Järg
Peatükk
8.1. Jutu sündmustik ja ülesehitus
8.2. Kokkuvõte VIII. Jutu kirjutamine ja analüüs

9. Lisad

Järg
Peatükk
9.1. Impressum
9.2. Mõisted
9.3. Sõnaseletused
Palun oota