Õppekomplekt (Eesti keel 7. kl)

Sõnadest tekstini

Eesti keel 7. klassile. 2023 ÕK

Autorid
Priit Ratassepp, Terje Varul
Ülesannetekogu autorid
Priit Ratassepp, Merilin Aruvee, Terje Varul, Maire Aher, Katrin Puik
Väljaandja
Avita

1. Sõnadega ja sõnadeta

Järg
Peatükk
1.1. Sõnadeta sõnumid
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Sõnad keeles
1.3. Värvikad murdesõnad
1.4. Ilusad ja kaunid sünonüümid
1.5. Sõnastus sõltub olukorrast
1.6. Kokkuvõte. Uurime keelekasutust
1.7. Harjuta 1. kontrolltööks

2. Kiri ja kuulutus

Järg
Peatükk
2.1. Kirja kirjutamine
2.2. E-kiri
2.3. Teade ja kuulutus
2.4. Kokkuvõte. Kuulutuse ja kirja kirjutamine

3. Sõnaliigid

Järg
Peatükk
3.1. Sõnade liigitamine
3.2. Pöördsõnad
3.3. Käändsõnad
3.4. Muutumatud sõnad
3.5. Kokkuvõte. Uurime sõnaliike
3.6. Harjuta 2. kontrolltööks

4. Kirjeldus ja iseloomustus

Järg
Peatükk
4.1. Kirjeldus
4.2. Iseloomustus
4.3. Kokkuvõte. Iseloomu uurimine ja enda võrdlemine tegelasega

5. Häälikud, silp ja välde

Järg
Peatükk
5.1. Häälikutest sõnad
5.2. Silp ja silbituum
5.3. Sõna rõhk ja välde
5.4. Kokkuvõte. Sõna- ja häälikumängud
5.5. Harjuta 3. kontrolltööks

6. Sõna ja pilt

Järg
Peatükk
6.1. Pilt teksti täiendamas
6.2. Pildi lugemine ja tõlgendamine
6.3. Kokkuvõte. Isiklik maailmakaart ja lugu fotol

7. Astmevaheldus

Järg
Peatükk
7.1. Mis on astmevaheldus?
7.2. Käändsõna laadivaheldus
7.3. Käändsõna vältevaheldus
7.4. Tegusõna laadi- ja vältevaheldus
7.5. Kokkuvõte. Astmevaheldus uutes sõnades
7.6. Harjuta 4. kontrolltööks

8. Jutustav tekst

Järg
Peatükk
8.1. Jutu sündmustik ja ülesehitus
8.2. Kokkuvõte. Jutu kirjutamine ja analüüs

9. Täheõigekiri

Järg
Peatükk
9.1. Tähed ühekaupa ja ühendites
9.2. Võõrsõnade õigekiri
9.3. Kokkuvõte. Õigekirjauuring
9.4. Harjuta 5. kontrolltööks

10. Meedia ja ajakirjandus

Järg
Peatükk
10.1. Meedia
10.2. Ajakirjandus on tähtis osa meediast
10.3. Uudis
10.4. Valeuudis
10.5. Kokkuvõte. Uudise kirjutamine ja artikkel uudiste lugemisest

11.

Käändsõna vormistik

Järg
Peatükk
11.1. Neliteist käänet
11.2. Omastav kääne
11.3. Ainsuse osastav kääne
11.4. Mitmuse osastav kääne
11.5. Omadussõna võrdlusastmed
11.6. Kokkuvõte. Perekonna­nimede käänamine
11.7. Harjuta 6. kontrolltööks

12. Arvamuslugu ja arvustus

Järg
Peatükk
12.1. Arvamuslugu
12.2. Arvustus
12.3. Kokkuvõte. Arvamusfestival ja arvamuslugu noorte ühiskondlikust aktiivsusest

13.

Tegusõna vormistik

Järg
Peatükk
13.1. Pööre, arv, aeg
13.2. Kõneviisid
13.3. Tegumood ja kõneliik
13.4. Tegusõna käändelised vormid
13.5. Kokkuvõte. Ajavormid tekstis
13.6. Harjuta 7. kontrolltööks

14. Intervjuu ja reportaaž

Järg
Peatükk
14.1. Intervjuu
14.2. Reportaaž
14.3. Kokkuvõte. Reportaaž ja välkintervjuu

15. Lisad

Järg
Peatükk
15.1. Impressum
15.2. Mõisted
15.3. Sõnaseletused
Palun oota