Matemaatika 6. klassile

Õpiku autorid
Kalju Kaasik
Ülesannetekogu autorid
Malle Saks
Kirjastus
Avita
või loo konto
või loo konto
 • Õppekomplektis on 51 peatükki ja õpetaja ülesannetekogus 157 ülesannet.
 • Õpiku autorid
  Kalju Kaasik
 • Ülesannetekogu autorid
  Malle Saks
 • Aine
  Matemaatika
 • Klass
  6.
 • Kirjastus
  Avita
 • või loo konto

1. Kuidas eõpikut kasutada

Järg
Peatükk
1.1. Kuidas seda õpikut kasutada

2. Harilikud murrud. Murdude teisendamine

Järg
Peatükk
2.1. Kordamine (1)
2.2. Kordamine (2)
2.3. Murru põhiomadus
2.4. Murru taandamine (1)
2.5. Murru taandamine (2)
2.6. Murdude teisendamine ühenimeliseks (1)
2.7. Murdude teisendamine ühenimeliseks (2)
2.8. Murdude võrdlemine (1)
2.9. Murdude võrdlemine (2)

3. Ringjoon ja ring

Järg
Peatükk
3.1. Ringjoon. Ringjoone pikkus
Tasuta tutvumiseks!
3.2. Ringjoone pikkuse arvutamine
3.3. Ringi pindala (1)
3.4. Ringi pindala (2)
3.5. Ringi pindala (3)
3.6. Ringi osad. Sektordiagramm (1)
3.7. Ringi osad. Sektordiagramm (2)
3.8. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
3.9. Mitmesuguseid ülesandeid (2)

4. Geomeetrilisi konstruktsioone

Järg
Peatükk
4.1. Peegeldus sirgest. Telgsümmeetria (1)
4.2. Peegeldus sirgest. Telgsümmeetria (2)
4.3. Peegeldus punktist. Tsentraal­sümmeetria
4.4. Lõigu poolitamine. Lõigu keskristsirge
4.5. Antud sirgele ristsirge joonestamine
4.6. Nurga poolitamine

5. Kolmnurk

Järg
Peatükk
5.1. Kolmnurk ja selle elemendid (1)
5.2. Kolmnurk ja selle elemendid (2)
5.3. Kolmnurga nurkade summa
5.4. Kolmnurkade võrdsus
5.5. Kolmnurga joonestamine kolme külje järgi (1)
5.6. Kolmnurkade joonestamine kolme külje järgi (2)
5.7. Kolmnurga joonestamine kahe külje ja nendevahelise nurga järgi
5.8. Kolmnurga joonestamine ühe külje ja selle lähisnurkade järgi
5.9. Kolmnurkade liigitamine (1)
5.10. Kolmnurkade liigitamine (2)
5.11. Võrdhaarse kolmnurga omadusi (1)
5.12. Võrdhaarse kolmnurga omadusi (2)
5.13. Kolmnurga alus ja kõrgus
5.14. Kolmnurga pindala (1)
5.15. Kolmnurga pindala (2)
5.16. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
5.17. Mitmesuguseid ülesandeid (2)

6. Positiivsed ja negatiivsed arvud

Järg
Peatükk
6.1. Negatiivsed arvud (1)
6.2. Negatiivsed arvud (2)
6.3. Arvtelg
6.4. Vastandarvud. Arvu absoluutväärtus (1)
6.5. Vastandarvud. Arvu absoluutväärtus (2)
6.6. Naturaalarvud, täisarvud ja ratsionaalarvud
6.7. Positiivsete ratsionaalarvude võrdlemine
6.8. Ratsionaal­arvude võrdlemine (1)
6.9. Ratsionaal­arvude võrdlemine (2)
või loo konto
Palun oota