Õppekomplekt (Matem 10. kitsas)

MATEMAATIKA 10. klassile. Kitsas kursus

Autorid
Lea Lepmann, Tiit Lepmann, Kalle Velsker
Ülesannetekogu autorid
Lea Lepmann, Tiit Lepmann, Kalle Velsker
Väljaandja
Koolibri

1. Hulgad ja tehted nendega

Järg
Peatükk
1.1. Hulga mõiste
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Hulkade ühend
1.3. Hulkade ühisosa
1.4. Osahulk
1.5. Venni diagramm

2. Naturaal-, täis- ja ratsionaal­arvud

Järg
Peatükk
2.1. Naturaal- ja täis­arvud
2.2. Ratsionaal­arvud ja kümnend­murrud

3. Irratsionaal- ja reaalarvud. Tehted nendega

Järg
Peatükk
3.1. Reaal­arvu mõiste
3.2. Tehted reaal­arvudega
3.3. Protsendid
3.4. Reaal­arvu absoluut­väärtus

4. Astmed ja juured

Järg
Peatükk
4.1. Täis­arvulise astendajaga aste
4.2. Arvu standard­kuju
4.3. Ruut­juur
4.4. Arvu n-es juur
4.5. Juurte omadusi
4.6. Juurte koondamine
4.7. Murruline astendaja
4.8. Tehted astmete ja juurtega

5. Irratsionaal­avaldised

Järg
Peatükk
5.1. Kordamine. Ratsionaal­avaldised
5.2. Juuri sisaldavad üks- ja hulk­liikmed
5.3. Irratsionaal­avaldiste tegurdamine
5.4. Irratsionaal­avaldiste lihtsustamine

6. Võrrandid ja võrrandi­süsteemid

Järg
Peatükk
6.1. Võrdus, samasus, võrrand
6.2. Lineaar­võrrandid ja ruut­võrrandid
6.3. Võrrandite sama­väärsus
6.4. Võrrandi­süsteemid
6.5. Murd­võrrandid
6.6. Murd­võrrandite koostamine

7. Võrratused

Järg
Peatükk
7.1. Arv­võrratuste omadused. Võrratuste sama­väärsus
7.2. Ühe muutujaga lineaar­võrratused
7.3. Ühe muutujaga lineaar­võrratuse­süsteemid
7.4. Ruut­võrratused
7.5. Enese­kontrolliks

8. Trigonomeetria I

Järg
Peatükk
8.1. Trigonomeetria. Nurga mõõtmine
8.2. Terav­nurga siinus, koosinus ja tangens
8.3. Nurkade 30°, 45° ja 60° siinus, koosinus ja tangens
8.4. Terav­nurga siinuse, koosinuse ja tangensi leidmine
8.5. Täis­nurkse kolm­nurga lahendamine
8.6. Terav­nurga siinuse, koosinuse ja tangensi vahelised seosed
8.7. Enese­kontrolliks

9. Trigonomeetria II

Järg
Peatükk
9.1. Positiivsed ja negatiivsed nurgad
9.2. Nurkade liigitamine
9.3. Suvalise nurga siinus, koosinus ja tangens
9.4. Trigonomeetriliste funktsioonide valemeid
9.5. Mõningate nurkade trigonomeetriliste funktsioonide väärtused
9.6. Taandamis­valemid
9.7. Nurga radiaan­mõõt
9.8. Funktsioon y = sin x
9.9. Funktsioon y = cos x
9.10. Funktsioon y = tan x
9.11. Ring­joone kaare pikkus
9.12. Sektori pindala
9.13. Rööp­küliku ja kolm­nurga pindala
9.14. Siinus­teoreem
9.15. Koosinus­teoreem
9.16. Kolm­nurga lahendamine
9.17. Enese­kontrolliks

10. Lisad

Järg
Peatükk
10.1. Mõisted
Palun oota